ZÁPIS DO MŠ

26 Dub ZÁPIS DO MŠ

Zápis proběhne v termínu od 5. do 15.května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí je možné poslat elektronicky na adresu zsmsmistrovice@seznam.cz, nebo vhodit

do schránky před školou. Výjimečně předat osobně po předchozí domluvě.

Přílohou k ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDE:

Čestné prohlášení, že dítě se podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Kopii stránky z očkovacího průkazu, kde jsou očkování zaznamenána.

Kopii rodného listu dítěte.

Děkujeme za pochopení