AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • ROUŠKY, výběr peněz

    Od zítřka 11.9.2020 (pátka) je nutné, aby žáci měli s sebou 2 roušky a sáček na ně. Budeme vybírat 14. a 15. září (pondělí, úterý) 200 Kč na třídní fond a 200 Kč příspěvek na SRPDŠ. (PS – Děkujeme za rychlou a včasnou reakci drtivé......

  • SCHŮZKA RODIČŮ, focení

    –SCHŮZKA RODIČŮ SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 7.9.2020 OD 16 HOD. -V úterý 8.9.2020 proběhne focení tříd...

  • Rozvrhy hodin

    Omlouváme se, ale rozvrhy hodin se na webových stránkách nezobrazují správně, proto je přikládáme alespoň sem do aktualit. Děkujeme za pochopení. 1. ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 Pondělí ČJ ČJ M HV  VV Úterý ČJ ČJ M TV Středa M ČJ......

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

2019 – 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Ústí nad Orlicí  stanoveny takto: 15. 2. – 21. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Do školy se jde v úterý 6.4.2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

ROZVRHY HODIN

1. Ročník

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M HV  VV
Úterý ČJ ČJ M TV
Středa M ČJ ČJ PRV
Čtvrtek ČJ ČJ M  PČ  NÁB
Pátek ČJ PRV M TV

2. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M ČJ HV
Úterý ČJ M ČJ TV
Středa ČJ VV M PRV
Čtvrtek ČJ M ČJ  NÁB
Pátek ČJ M ČJ TV  PRV

3. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M PRV HV  VV
Úterý ČJ AJ M TV  ČJ
Středa M ČJ PRV ČJ  AJ
Čtvrtek ČJ ČJ M  NÁB
Pátek ČJ AJ M TV  PRV

4. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M VL AJ  TV
Úterý ČJ M ČJ INF  AJ
Středa ČJ AJ M  VV  VV
Čtvrtek ČJ M VL HV  TV  NÁB
Pátek ČJ M ČJ

5. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M VL AJ  TV
Úterý ČJ AJ M  PŘ
Středa M ČJ ČJ  VV  VV
Čtvrtek ČJ ČJ M HV  TV  NÁB
Pátek ČJ AJ M INF VL

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Ve školním roce 2020/2021 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 14.9.2020:

PO – Logiko

ÚT – Hravá angličtina

ST – Hra na zobcovou flétnu

PÁ – Sportovní hry

Letos nabízíme i šachový kroužek.

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

Myslivecký kroužek bude probíhat v pondělí.

Výuka náboženství bude probíhat ve čtvrtek.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Naše škola má ve svém školním vzdělávacím programu zařazen plavecký výcvik. Každoročně proto všechny ročníky absolvují 10 lekcí, které si platí.

Žáci 3. a 4. ročníku mají výcvik povinný a je hrazen školou.

 

Plavecký výcvik ve šk. roce 2020/21

Termín : únor – duben 2020, úterý

Cena bude upřesněna.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Zvládat bezpečně silniční provoz jako chodec i jako řidič patří k životně důležitým dovednostem. Získávání této dovednosti je dlouhodobý proces a je nezbytné s ním začít již v dětství. Proto je součástí ŠVP naší školy také dopravní výchova. Žáci se učí zvládat pravidla pro chodce, později i pro cyklisty a výuka má návaznost na dětském dopravním hřišti v Žamberku. Žáci 4. ročníku získávají průkaz cyklisty.