AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • Třídní schůzky

    Ve středu 14.11.2018 se konají třídní schůzky. Na prospěch a chování Vašeho dítěte se můžete přijít zeptat mezi 16 a 18 hodinou....

  • Pracovní nabídky

    Školní asistent MŠ Přijmeme od 1.3.2019 na dobu dvou let školního asistenta do MŠ, úvazek 0,4. Pedagogické vzdělání podmínkou. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy. Školní asistent ZŠ a ŠD Přijmeme do 1.9.2019 na dobu jednoho roku školního asistenta do ZŠ a ŠD na celý......

  • Třídní schůzka

    Zveme rodiče na úvodní třídní schůzky, které se konají ve středu 5.9.2018 v 16,00 hodin, kde budou seznámeni se současným  provozem a chodem školy....

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

2018 – 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Ústí nad Orlicí  stanoveny takto: 4. 2. – 10. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Do školy se jde v úterý 23.4.2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

ROZVRHY HODIN

1. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M PRV
Úterý ČJ M HV TV  VV
Středa ČJ ČJ M PRV
Čtvrtek ČJ ČJ M
Pátek ČJ ČJ TV M

2. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M PRV
Úterý ČJ M HV TV  VV
Středa ČJ ČJ M PRV
Čtvrtek ČJ ČJ M
Pátek ČJ ČJ TV M

3. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M M  AJ
Úterý ČJ ČJ M AJ  TV
Středa ČJ ČJ M AJ
Čtvrtek ČJ M HV TV  PRV  ČJ
Pátek PRV PRV VV

4. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M VL
Úterý ČJ M M TV  AJ
Středa ČJ ČJ M VL  AJ
Čtvrtek ČJ HV TV  AJ  INFO
Pátek M VV VV ČJ

5. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M VL  INFO
Úterý ČJ M M  TV  AJ
Středa ČJ ČJ M VL  AJ
Čtvrtek ČJ HV TV  AJ
Pátek M VV VV ČJ

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Ve školním roce 2018/2019 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 10.9.2018:

PO – Sportovní hry

ÚT – Deskové hry

ČT – Kladívko

PÁ – Šikulka

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

ÚT – Slavíček

ST – Logiko

Výuka náboženství bude probíhat ve středu.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Naše škola má ve svém školním vzdělávacím programu zařazen plavecký výcvik. Každoročně proto všechny ročníky absolvují 10 lekcí, které si platí.

Žáci 3. a 4. ročníku mají výcvik povinný a je hrazen školou.

 

Plavecký výcvik ve šk. roce 2018/19

Termín : únor – duben 2019, úterý

Cena bude upřesněna.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Zvládat bezpečně silniční provoz jako chodec i jako řidič patří k životně důležitým dovednostem. Získávání této dovednosti je dlouhodobý proces a je nezbytné s ním začít již v dětství. Proto je součástí ŠVP naší školy také dopravní výchova. Žáci se učí zvládat pravidla pro chodce, později i pro cyklisty a výuka má návaznost na dětském dopravním hřišti v Žamberku. Žáci 4. ročníku získávají průkaz cyklisty.