AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • Projekt dotovaný EU

    Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ MISTROVICE II je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011331. Celková výše podpory: 869.341,-Kč.   EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj......

  • domácí práce do 22.5.

    1.TŘÍDA Domácí práce od 14. 5. do 15. 5. 2020  Slabikář – procvičování di, ti, ni x dy, ty, ny str. 92, 93 básnička pro výslovnost: Vodník (František Synek) Na lodi je lodník a ve vodě vodník. Lodník hledá vodníka, ale vodník utíká.   Hra......

  • domácí práce do 13.5.

    Domácí práce od 7. 5. do 8. 5. 2020 (Státní svátek – Den vítězství)  1.TŘÍDA Slabikář – průprava ď, ť, ň + dě, tě, ně (str. 86 čtení jmen, 87 žebřík slov, str. 88 fialový tulipán čtěte slova)+ str. 89 vyznačte v článku slova se......

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

2019 – 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Ústí nad Orlicí  stanoveny takto: 10. 2. – 16. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Do školy se jde v úterý 14.4.2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

ROZVRHY HODIN

1. Ročník

 

ČJ

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M ČJ HV  PČ
Úterý ČJ M TV ČJ
Středa ČJ M PRV ČJ
Čtvrtek ČJ M ČJ  VV
Pátek ČJ M TV PRV

2. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M HV  PČ
Úterý ČJ ČJ TV M
Středa ČJ PRV ČJ M
Čtvrtek ČJ PRV ČJ VV
Pátek ČJ M TV M

3. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ ČJ M HV  PČ
Úterý ČJ PRV AJ M  TV  TV
Středa ČJ PRV ČJ M  AJ
Čtvrtek ČJ PRV ČJ VV
Pátek ČJ M AJ M

4. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M AJ M  PŘ
Úterý ČJ ČJ M VL  TV  TV
Středa ČJ HV M  AJ
Čtvrtek ČJ ČJ VV  VV
Pátek ČJ M AJ VL INFO

5. Ročník

 

1 2 3 4 5 6 7
8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M AJ M  PŘ
Úterý ČJ ČJ M VL  TV  TV
Středa ČJ HV M AJ  PČ
Čtvrtek ČJ ČJ VV  VV
Pátek ČJ M INFO VL AJ

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Ve školním roce 2019/2020 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 19.9.2019:

PO – Logiko

ST – Sportovní hry

ČT – Hravá angličtina

PÁ – Šikulka

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

Myslivecký kroužek

 

Výuka náboženství bude probíhat ve středu.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Naše škola má ve svém školním vzdělávacím programu zařazen plavecký výcvik. Každoročně proto všechny ročníky absolvují 10 lekcí, které si platí.

Žáci 3. a 4. ročníku mají výcvik povinný a je hrazen školou.

 

Plavecký výcvik ve šk. roce 2018/19

Termín : únor – duben 2019, úterý

Cena bude upřesněna.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Zvládat bezpečně silniční provoz jako chodec i jako řidič patří k životně důležitým dovednostem. Získávání této dovednosti je dlouhodobý proces a je nezbytné s ním začít již v dětství. Proto je součástí ŠVP naší školy také dopravní výchova. Žáci se učí zvládat pravidla pro chodce, později i pro cyklisty a výuka má návaznost na dětském dopravním hřišti v Žamberku. Žáci 4. ročníku získávají průkaz cyklisty.