Projekt dotovaný EU

30 Čvn Projekt dotovaný EU

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ MISTROVICE II je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011331. Celková výše podpory: 869.341,-Kč.

 

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy