Platba stravného 2020/2021

16 Čvc Platba stravného 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Mistrovice, Mistrovice 11, IČO 709 82 368

 

Vážení rodiče, pro školní rok 2020/2021 se výše stravného nemění.

Výše stravného od 1. 9. 2020:

Mateřská škola 3-6 let    –     32,-        (přesnídávka 9,-   oběd 16,-   svačina  7,-)

Mateřská škola 7 let       –     35,-         (přesnídávka 10,-  oběd  18,-   svačina  7,-)

Základní škola 7-10 let   –     21,-

Základní škola 11-14 let –     22,-

Školné v mateřské škole zůstává   200,- měsíčně, předškoláci neplatí.

Zálohy pro platby na bankovní účet viz níže, přeplatky za omluvené obědy budou vráceny opět po skončení školního roku, v červenci na Váš bankovní účet.

Pro školní rok 2020/21 budou platit opět tyto zálohy:

– 1. – 4. ročník ZŠ                                                                          Kč   420,-

– 5. ročník ZŠ                                                                                  Kč   460,-

– Mateřská škola-předškoláci bez školného                            Kč   640,-

– Mateřská škola-předškoláci s odkladem bez školného       Kč   700,-

– Mateřská škola včetně školného                                             Kč   840,-

 

Bankovní účet školy:  216 836 376/0600

Záloha je splatná k 5. dni v měsíci, variabilní symbol – rodné číslo žáka.

Pokud je v rodině více dětí, je potřeba platit zálohy na každého samostatně.

Nadále je možné platit obědy i hotově ve stávajícím režimu.

V červenci 2020 Vám byly vráceny peníze za neodebrané obědy školního roku 2019/2020.

V září je nutné podepsat přihlášku ke školnímu stravování, žáci ZŠ přinesou k podpisu domů, přihlášky pro děti v MŠ budou připraveny u učitelek.

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo připomínky,

volejte 465 641 622 nebo mobil 735 223 706 – p. Vorlická