AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • ZÁPIS DO MŠ

  Zápis proběhne v termínu od 5. do 15.května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti o přijetí je možné poslat elektronicky na adresu zsmsmistrovice@seznam.cz, nebo vhodit do schránky před školou. Výjimečně předat osobně po předchozí domluvě. Přílohou k ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ......

 • UZAVŘENÍ MŠ

  Na doporučení vlády ČR se od pondělí 16.3.2020 uzavírá MŠ v Mistrovicích do odvolání....

 • ZÁPIS DO 1. TŘÍD

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MISTROVICE ZVE VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 v úterý 7. dubna 2020 od 14 do 17 hod. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: malotřídní škola = rodinné prostředí tradiční výuka + individuální přístup......

O NAŠÍ ŠKOLE

Sdílí budovu se základní školou již od roku 1948, kdy vznikla. Od té doby neustále prochází úpravami a změnami až do současnosti. Modernizovány byly prakticky všechny prostory v budově i zahrada. Naposledy v r. 2014, kdy byla vyměněna okna, budova byla zateplena a dostala novou fasádu.

Kapacita MŠ je 25 dětí, se kterými pracují 2 zkušené učitelky a podle potřeby také asistentka.

Jednotřídní zařízení pečuje o děti od 3 do 6 let. V případě sníženého počtu dětí lze přijmout i děti mladší 3 let. Věkové propojení dětí nutně staví na vzájemné ohleduplnosti a vstřícnosti mezi nimi tak, aby se mladším i starším dostalo potřebné péče.

Výhodou společného zařízení MŠ a ZŠ je naprosto nenásilný přechod dětí do školy, znalost prostředí i pedagogů, snadná komunikace rodičů se školou i školkou v případě dětí v obou zařízeních. Nezřídka si rodiče pochvalují „rodinnou atmosféru“.

Za velmi důležitou výhodu považujeme dostupnost blízké přírody, která je součástí mnoha školních aktivit a přirozenou pomůckou při vzdělávání.

Prostory školy

Škola má k dispozici hernu, ložnici, šatnu s verandou, sociální zařízení a spolu se ZŠ také jídelnu. Herna je světlá, vybavená novým nábytkem a také například věží se schody a skluzavkou, pod kterou je koutek – domeček, který poskytuje dětem soukromí. Podlaha je z poloviny pokryta kobercem a zbylá část linem pro možnost výtvarného tvoření.

Nezbytností je přilehlá zahrada s kolotočem, víceúčelovou věží, bezpečnou skluzavkou, pískovištěm plochou za budovou pro míčové hry a jízdu na různých vozítkách, jimiž jsme dobře vybaveni. V létě využíváme i trampolínu.

KONCEPCE výchovně vzdělávací práce v MŠ

Základní filosofií programu s názvem S dobrým startem dojdeme dál  je umožnit dětem prožívat čas v mateřské škole radostně s nabídkou prožitků a zkušeností motivujících k učení a ve společnosti svých vrstevníků. Obohacovat jejich denní program v průběhu předškolních let, která považujeme za zásadní a určující období pro celý další život dítěte.

 

Základními postoji, které se prolínají veškerým děním v MŠ jsou:

 • Vytvoření příjemného a vstřícného prostředí pro děti
 • Umožnění nenásilného vrůstání do širšího společenského prostředí
 • Přirozený kvalitní fyzický vývoj /od životosprávy až po aktivní zájem o sport a pohyb vůbec/
 • Respektování individuality, schopností, možností a zájmů dítěte
 • Využívání hry jako dominantního prostředku výchovy a vzdělávání

PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát

 • Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky
 • Vykročíme s pohádkou
 • Místo, kde jsem rád

 

Kouzelník podzim

 • Maluje sluníčko červené jablíčko
 • Když padá štěstí /o vodě, o počasí/
 • Co viděl drak z výšky /lesní a polní zvířátka, pouštění draků/
 • Maluj, maluj, malíři /padající listí, barvy/
 • Když kamarád stůně /nemoci, naše tělo/
 • Pojďte se s námi hezky bát /čas vyřezaných dýní a tajemna/
 • Co vyprávěl starý kámen /přírodniny, jak se žilo dříve/
 • Co se stalo a stát se nemuselo /o bezpečí/

 

Než zazvoní zvoneček

 • Co si to ptáčkové štějí /péče o ptáčky v zimě/
 • Výprava za Eskymáky
 • Adventní čas, čas očekávání
 • Brzy přijde Mikuláš
 • Než zavoní stromeček
 • Vánoce přicházejí

 

My se zimy nebojíme, skáčeme a dovádíme

 • V zdravém těle zdravý duch /zimní a jiné sporty/
 • Přišel k nám host, spravil nám most/o sněhu a ledu/
 • Sněhulákův týden /časové pojmy/
 • To všechno už umím /před zápisem do školy/

 

Veselý čas převleků

 • Čím chci být?
 • Ten dělá to a ten zas tohle /materiály, nářadí, význam techniky/
 • Hurá! Je tu karneval!
 • Kniha, můj rádce a kamarád
 • Muzikanti, co děláte?

 

Na zem jemně zaťukáme, jaro sobě přivoláme

 • Táta včera na venku, našel první sněženku
 • Hrátky se zvířátky – domácí zvířata a jejich mláďata
 • Hody hody….
 • Naše černá slepička snáší bílá vajíčka

 

Kluci pozor, červená!

 • Pojedeme, poplujeme, poletíme… /dopravní prostředky/
 • Dejte pozor, tetičko, tady jede autíčko! /bezpečnost/

 

Ze všeho mám nejraději, když se doma všichni smějí

 • Moje rodina, moji nejmilejší
 • Mamko moje, tys mé zlato
 • Jediná na světě
 • Stavíme mosty mezi námi /multikulturní výchova/

 

Země, zdravý talíř pro všechny

 • Přírodo, máme tě rádi
 • Na výlety za zvířaty /exotická zvířata/
 • Veselo je na louce /luční květiny, hmyz,…/
 • Zelení kamarádi /stromy/

 

Konec, nebo začátek?

 • Děti celého světa
 • Letem světem – až do vesmíru
 • První nebo poslední zvonění

 

Témata nejsou dogmatická, občas se přizpůsobí nové situaci

INFORMACE PRO RODIČE

REŽIM DNE

7,00 – 8,10 hod. Přicházení dětí, rozhovory s dětmi, stručnější informace rodičů, prostor pro výtvarné a jiné činnosti, vyžadující indiv. Pomoc, spontánní a samostatné činnosti, péče o školáky, kteří docházejí do MŠ namísto družiny, nabídka aktuálních činností dne, řešení akutních organizačních změn, problémů.

8,10 – 9,30 hod. Blok řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu

9,30 – 11,30 hod. Převlékání a pobyt venku

Střídáme volnější aktivity na zahradě, které jsou využívány pro sportovní aktivity /hokej, fotbal, tenis, jízda na kole, na odrážedlech, skoky na trampolíně…/ a také  indiv. rozhovory a řeč rozvíjející chvilky a vycházky do různých částí obce, které nejenom zlepšují kondici dětí, ale rozvíjejí jejich znalost prostředí, poznatky a zkušenosti z přírody a konkrétní uplatňování ekologického přístupu ke světu.

11,30 – 14 hod. Oběd, hygiena, odpočinek

Po obědě jsou uloženy k odpočinku všechny děti, ale starší, nebo ty, které mají nižší potřebu spánku si po nějakém čase mohou zvolit klidové činnosti ve třídě /kreslení, stavebnice, skládačky/.Starším dětem bývá nabízena náročnější samostatná, nebo polosamostatná práce /doplňovačky, dokreslovačky, rozlišovací obrázky, matematické činnosti apod.

14 – 16,00 hod. Blok odpoledních řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu /od 14,30/.

Prostor pro rozhovory s rodiči, intenzívnější individuální práci, dokončování výtvarných prací. Za příznivého počasí využívání zahrady, možnost pro příchod dětí, které brzy nastoupí do MŠ a mohly by mít adaptační problémy. Rozcházení dětí domů. Občas v naléhavých případech dochází ke spojení se družinou – do 15 hodin. Mladším dětem tato občasná setkání umožní od starších získat nové podněty.

přijímací řízení

Děti jsou do MŠ přijímány na základě žádosti /kterou si rodiče vyzvednou v MŠ, nebo stáhnou ze stránek školy/ a jejíž součástí je vždy potvrzení lékaře o zdravotním stavu a řádném očkování.

 

Přijímací řízení probíhá zpravidla v květnu a o jeho zahájení jsou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek, na obecních vývěskách a v místním zpravodaji.

Výsledky jsou zveřejněny vyvěšením na dveřích MŠ a osobně při podpisu Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/.

Všechny přijaté děti procházejí tříměsíční zkušební lhůtou. Pokud se prokáže, že jsou schopny zvládat režim MŠ, jsou automaticky přijaty na dobu neurčitou.

 

Pro nové děti je možný adaptační režim. Tzn., že mohou kdykoli v odpoledních hodinách     /od 14,45 do 16 hodin/ přicházet s rodičem do MŠ na návštěvu a seznamovat se s prostředím, dětmi i učitelkami.

Máte-li jakékoli dotazy, obavy, nejasnosti před nástupem dítěte do MŠ, neváhejte a oslovte nás! Pokud budeme moci, rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

co dítě v MŠ potřebuje

 • Bačkory
 • Tepláky nebo jiné vhodné oblečení na pobyt ve třídě
 • Oblečení na pobyt venku (zejména tepláky)
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko)
 • Plastový hrnek na pitný režim
 • Zubní kartáček + plastový kelímek
 • Zubní pastu, velké balení papírových kapesníků, tuhé mýdlo

 

Ve vlastním zájmu je nutné, aby děti měly všechny věci podepsané!

vybavení předškoláka

Speciální nabídka pro předškolní děti

V MŠ jsou připraveny plastové boxy, do kterých si uloží své vlastní pomůcky. Chceme tím docílit, aby se naučily pečovat o své věci a samostatně se na práci připravily a zase si po sobě uklidily.

 

Do boxů prosím dětem připravte:

 • Pastelky (nejlépe trojhranné s dobrým otěrem /označené/)
 • Tužku (měkkou trojhrannou)
 • Nůžky (s kulatější špičkou /leváci nůžky pro leváky/)
 • Ořezávátko
 • Gumu
 • Lepidlo (tekuté /např. Herkules/)
 • Lepidlo (tuhé v tubě /Kores/)
 • Fix (černý střední)

Vše označené!                                                                                                                                       Děkujeme

pokyny, doporučení pro rodiče

 • Budova se odemyká v 6:55 a uzamyká v 8 hodin ráno.
 • Provoz začíná v 7 hodin, končí v 16 hodin
 • Oběd je možné odhlásit první den nemoci do 7 hodin
 • Rodiče mohou přivést dítě po domluvě s učitelkou v průběhu celého dne
 • Zodpovědnost za dítě učitelka přebírá až při jeho předání do třídy!
 • V zájmu bezpečnosti dítěte nedoporučujeme, aby mělo při pobytu v MŠ žvýkačku!
 • Mezi povinnosti učitelek nepatří ohlídání přinesených hraček z domova!
 • Odpolední odvádění dětí z MŠ začíná po svačině přibližně ve 14:45 hodin
 • Při odchodu z MŠ dítě předá učitelka pouze zákonným zástupcům nebo písemně pověřeným osobám
 • Děti mají přísný zákaz vstupu za branku školní zahrady i tehdy, pokud uvidí přicházet osobu, která si je jde vyzvednout!
 • Dítě přicházející do MŠ musí být zdravé!
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit školce!
 • Učitelky nejsou kompetentní podávat dětem žádné léky!
 • Při příznacích nemoci dítěte v době pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění zdravotní péče
 • Pravidelně na konci každého měsíce si děti odnášejí povlečení domů na vyprání
 • Pyžama si děti nosí domů na vyprání po dvou týdnech
 • Při odchodu z MŠ je povinností dětí, aby se rozloučily s učitelkami a pozdravem potvrdily svůj odchod
 • Mateřská škola přerušuje provoz o letních prázdninách zpravidla po dobu 6 týdnů a v období vánočních prázdnin školy

formulář ke stažení

Žádost o přijetí

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Školní řád
Výroční zpráva
Školní vzdělávací program

k nahlédnutí v ředitelně školy

Kritéria pro přijetí do MŠ