domácí práce do středy 22.4.

15 Dub domácí práce do středy 22.4.

1.TŘÍDA

Domácí práce od 16. 4. do 17. 4. 2020

Slabikář – str. 77 + nové písmenko F, f str. 78

 • natrénujte prosím důkladně slova na str. 77 nahoře i ve sloupci (žebřík)
 • čtení s P (úkol pro DOBROVOLNÍKY: nakresli ilustraci= obrázek k článku Ráno u řeky)
 • nezapomínejte na zhodnocení práce, vybarvujte sluníčka, dokreslujte si smajlíky apod…
 • na str. 78 vyznačte všechna písmenka F, f (třeba fialově jako fialka), vymýšlejte slova na F, f i tvořte se slovem věty
 • pro rychlíky: vymýšlejte jednoduché hádanky
 • úkol pro DETEKTIVY: zkuste vypátrat v kalendáři, kdo má v pá 17. 4. svátek

Písanka – nácvik velkého psacího písmene K, prosím trpělivě nacvičte! A potom teprve do písanky!! – str. 38

 • máte k dispozici metodický list, začíná se jako velké psací I jako Ivana · doporučuji video https://www.youtube.com/watch?v=6IHkbWm7L1o (stačí zkopírovat a zadat do vyhledavače youtube)

 

M – počítání do 20(sčítání i odčítání) PS zelený str. 44 měříme délku (připravte si pravítko a hrejte si na MĚŘIČE, nejdříve si vysvětlete centimetr a jeho značku cm, můj nehet na ukazováčku má délku 1cm, co vaše nehty, jakou mají délku? Je dobré si udělat představu 1cm!) Změřte si pravítkem několik předmětů.

 • M- PS oranžový str. 43, 44 (zdůrazňujte si prosím neustále, že měříte DÉLKU, jak je to dlouhé)

 

PRV -zvířata na statku- Pracovní zelená učebnice str. 64, 65 pouze doplňte názvy a vyřešte, čí cesta vede do kurníku

 • ohodnoťte smajlíkem, jak jste to zvládli!

 

Domácí práce od 20. 4. do 22. 4. 2020

Slabikář – písmeno F, f str. 79, 80, 81 (pročtěte pouze pohádku Hrnečku, vař! – budeme s ní ještě pracovat v dalších dnech!)

 • čtení s P, zkoušejte převyprávět o čem jste četli
 • nezapomínejte na zhodnocení (sluníčka, smajlíci,…)

Písanka – nácvik velkého psacího písmene E str. 39

 • důkladně prosím nejdříve natrénujte (metodický list pro správné psaní)
 • pro rychlíky: do bílé písanky pište jména začínající na E (Eva, Ela, Elena, Emil, Ema, Eda)

 

M – Kolik kusů chybí do 20? PS zelený str. 46, 47 + PS str. 45 +str. 46(pouze úkol nahoře s vajíčky – tvořte slovní úlohy)

 • odhad délky PS zelený str. 46(co je nejkratší, nejdelší)+ zkoušejte odhad délky různých předmětů
 • tvořte podobné slovní úlohy, procvičujte počítání do 20 zpaměti (+, -)

 

PRV – DOMÁCÍ MAZLÍČCI- Pracovní zelená učebnice str. 66

 • domácí mazlíčky máme pro radost, mazlíme se s nimi x domácí zvířata chováme pro užitek (maso, vajíčka, peří….)

 

2.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 2.r. 16.4.2020 – 22.4.2020

Český jazyk – Téma -Slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ, BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

Cíl: Uvědomit si, že v těchto slabikách vyslovujeme j, ale místo toho píšeme háček nad e a ve slovech se slabikou mě, slyšíme ň, ale nepíšeme ho tam. O slovech, kde píšeme bje/ např. objev atd…/se ve 2. ročníku zatím nezmiňujeme.

 

list 68/1,2 68/3 – práce navíc +

Látku je možné procvičovat na počítači: školákov český jazyk 2.r., písmeno ě, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

– list 69/1 od každé slabiky stačí napsat tři slova, další ústně

list 69/2,3

– pr.s. str.20/1,2,3,4 prosím o zaslání práce list 24 práce navíc+.

– opakovací list ČJ 1 – prosím o zaslání práce. Děkuji.

 

Diktát na tento týden

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, nejvíce dvě až tři slova najednou.
 3. Po napsání prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.

 

Diktát na tento týden:

Na naší zahrádce pěstujeme mrkev. Z rajčat dělá mamka kečup. Okurky strouháme na salát. Děda zasadil pět ovocných stromů. Rád jím třešně.

Písanka str. 24,25, Str. 24 – prosím o zaslání práce. Děkuji.

Čítanka str. 120,121 –přečti a vypracuj k tomu list s 40

Čítanka str.122-123 – odpověz písemně na ot.123/1,2

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna..

 

Prvouka Téma – Roční období – pracovní sešit str. 65, interaktivní učebnice TAKTIK str.59/ pokud sleduješ pořad UčiTelka, toto téma se tu probíralo.

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK, Prvouka 2.ročník str.59, Na počítači na adrese – www.rysava.websnadno.cz, Prvouka 2.r. druhé pololetí-roční období

 

Prvouka Téma – Kalendář – pracovní sešit str. 66, interaktivní učebnice TAKTIK str.60/ pokud sleduješ pořad UčiTelka, toto téma se tu probíralo.Na počítači na adrese – www.rysava.websnadno.cz, Prvouka 2.r. druhé pololetí.

POSÍLÁM KARTIČKY – MOŽNÉ POUŽÍT NA RŮZNÁ PROCVIČOVÁNÍ

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech

POSÍLÁM KARTIČKY – MOŽNÉ POUŽÍT NA RŮZNÁ PROCVIČOVÁNÍ

 

Čt : 16.4. – list 68/1,2 68/3 – práce navíc +

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r., písmeno ě, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

– napiš diktát podle pokynů ,viz nahoře

– Čítanka str. 120,121 –přečti a vypracuj k tomu list s 40

 

Pá :17.4. – list 69/1 od každé slabiky stačí napsat tři slova, další ústně

list 69/2,3

 

Prvouka Téma – Roční období – pracovní sešit str. 65, interaktivní učebnice TAKTIK str.59/ pokud sleduješ pořad UčiTelka, toto téma se tu probíralo.

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK, Prvouka 2. ročník str.59, Na počítači na adrese – www.rysava.websnadno.cz, Prvouka 2.r. druhé pololetí-roční období

Prvouka Téma – Kalendář – pracovní sešit str. 66, interaktivní učebnice TAKTIK str.60/ pokud sleduješ pořad UčiTelka, toto téma se tu probíralo. Na počítači na adrese – www.rysava.websnadno.cz, Prvouka 2.r. druhé pololetí.

 

Po: 20..4. . – pracovní sešit str.20/1,2

Písanka 24 – prosím o zaslání práce. Děkuji.

Čítanka str.122-123 – odpověz písemně na ot.123/1,2

 

Út: 21.4 – pracovní sešit str.20/3,4 list 24 práce navíc+

Str.20 prosím o zaslání práce

Prvouka Téma – Kalendář – pracovní sešit str. 66, interaktivní učebnice TAKTIK str.60/ pokud sleduješ pořad UčiTelka, toto téma se tu probíralo. Na počítači na adrese – www.rysava.websnadno.cz, Prvouka 2.r. druhé pololetí.

 

St: 22.4. – opakovací list ČJ 1 – prosím o zaslání práce. Děkuji.

Písanka 25–

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna.

 

Matematika – 2.třída

Téma: Násobení nulou a deseti

 

PS2 – 48 celá

Početník2-str.3/2 sloupce

Učebnice str. 51/1 – do ŠK.

Učebnice str. 50/1 (stačí ústně nebo na F – s rodiči opravit)

Opakování PS2 str. 34 celá – poslat mi toto

 

3.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 3.ročník od 16.4. – 22.4. 2020 

Český jazyk – téma – Slovní druhy – přídavná jména, procvičování psaní i,y po obojetných souhláskách uprostřed slova

zopakuj řadu slovních druhů, rozděl je na ohebná a neohebná, přiřazuj ke slovnímu druhu jeho číslo, např. sloveso-5, uč se podle kartiček, co který slovní druh vyjadřuje a podle čeho ho poznám

 

Slovní druhy – pracovní sešit pro 3.ročník

.- pracovní sešit ČJ 56/1,2,3, sloupeček 56/4-práce navíc+

– pracovní sešit Slovní druhy str. 8/2,3

– pracovní sešit Slovní druhy str. 9/4,5 ústně 9/4,5-písemně práce navíc+

list 1- doplň i,y,í,ý ve slovech s obojetnými souhláskami uprostřed slov – správnost si můžete ověřit na počítači nebo v pravidlech českého pravopisu

pracovní sešit Slovní druhy str. 11/13a,b vymaluj obrázek – práce navíc+

: list str. 23/3,4 23/5práce navíc+

 

Diktát pro tento týden

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, tak čtyři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.
 7. Zda tam jsou vyjmenovaná nebo příbuzná slova

 

Na sídliště zavítal kominík. Bude vymetat komíny. Vylezl na půdu vysoké bytovky. Z velké výšky vidí celé město. Lidé topí často plynem. Děti se chytají za jeho knoflík. Kominíci prý přináší štěstí.

Učivo je možné procvičovat na Školákov ČJ 3.ročník – slovní druhy – přídavná jména

Písanka str. 20, 21 .

Čítanka – str.126, na test odpověz písemně, stačí dané slovo

Čítanka str. 127 – Voda, Rada – odpověz si na otázku 127/1, 127/2 – písemně.

Sloh – Vyhledej na počítači nebo v odborné knížce informace o jedné rybě, kterou si vybereš z nabídky. Použij ve větách asi 30 slov. Prosím o zaslání. Děkuji

 

PRVOUKA- Téma – Živočichové – plazi – pracovní sešit str.55

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 64

Téma – Živočichové – obojživelníci– pracovní sešit str.56

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 65

Na počítači Školákov – Prvouka 3. ročník – obojživelníci

Vyplň test str.1,2, pokud si nebudeš vědět rady, pomoz si v interaktivní uč. TAKTIK – prosím o zaslání práce. Děkuji

Na počítači Školákov – Prvouka 3. ročník – obojživelníci

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Nový pracovní sešit – Slovní druhy

zopakuj řadu slovních druhů, rozděl je na ohebná a neohebná, přiřazuj ke slovnímu druhu jeho číslo, např. sloveso-5, přiřazuj k sobě kartičky, které jsi dostal

 

Čt : 16.4.- pracovní sešit ČJ 56/1,2,3, sloupeček 56/4-práce navíc+

napiš diktát podle pokynů

Čítanka str.126, na test odpověz písemně, stačí dané slovo

 

Pá: 17.4. – pracovní sešit Slovní druhy str. 8/2,3

– pracovní sešit Slovní druhy str. 9/4,5 ústně 9/4,5-písemně práce navíc+

PRVOUKA- Téma – Živočichové Plazi – pracovní sešit str.55 -prosím o zaslání práce.Děkuji

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 64

Písanka str. 20

 

Po:20.4. – list 1- doplň i,y,í,ý ve slovech s obojetnými souhláskami uprostřed slov – správnost si můžete ověřit na počítači nebo v pravidlech českého pravopisu

Čítanka str. 127 – Voda, Rada – odpověz si na otázku 127/1, 127/2 – písemně.

Sloh – Vyhledej na počítači nebo v odborné knížce informace o jedné rybě, kterou si vybereš z nabídky. Použij ve větách asi 30 slov. Prosím o zaslání. Děkuji

 

Út: 21.4 – pracovní sešit Slovní druhy str. 11/13a,b vymaluj obrázek – práce navíc+

PRVOUKA- Téma – Živočichové – obojživelníci– pracovní sešit str.56

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 65

Na počítači Školákov – Prvouka 3. ročník – obojživelníci

Vyplň test str.1,2, pokud si nebudeš vědět rady, pomoz si v interaktivní uč. TAKTIK – prosím o zaslání práce. Děkuji

Na počítači Školákov – Prvouka 3. ročník – obojživelníci

 

St: list str. 23/3,4 23/5práce navíc+

Písanka str. 21

Čtení – svoje kniha

 

M3 – Téma: Sčítání pod sebou – trojciferných čísel

 

Učebnice str. 66/1 do Šk

Učebnice str. 66/2 (do ŠK nebo na F, podle toho, jak dětem půjde cvičení 1 – dle vlastního uvážení-kontrola s rodiči) – výsledky alespoň ústně zaokrouhlit na stovky, desítky

Početník 2 – str. 5/2 sloupce – poslat mi to J

 

Aj 

slovíčka: máma – mum, táta – dad, sestra – sister, bratr – brother,

babička – grandma, dědeček – grandpa

-nakreslit si do sešitu rodinu a připsat k nim nová slovíčka

– učit se slovíčka na „pexesu“ – spojovat do dvojic lístky (z druhé strany dvojice  očíslovat, aby si je mohli žáci kontrolovat)

– trénovat si věty „já mám velké auto“ („i have got – poskládat ze slovíček + obrázek auta). (Pozor, u třetí osoby „on, ona, ono“ se píše HAS GOT), opakovat si zájmena (poskládáním kartiček – I-you-he-she-it, we-„you“-They -já, ty, on, ona, ono(to), my, „vy“, oni)

4.TŘÍDA

Dobrý den,

posílám úkoly na 16. až 22.4.

čtvrtek – pátek:

Matematika 4

Početník 2/ strana 8 – opakujeme násobení dvojciferným činitelem pod sebou !!nezapomeň na druhém řádku psát pod desítky (odhad neprováděj)

cvičení 3/ na straně 9 mi pošli mailem

Početník 2/ strana 13 – zopakujeme si římské číslice, máš je napsané ve školním sešitě

Angličtina 4

učebnice strana 50 – READ AND ANSWER: přečti si nahlas, přelož si OTÁZKY

Do školního sešitu opiš otázku a napiš odpověď celou větou.

VZOR:                 Who plays the violin? Tessa plays the violin.

Toto cvičení mi pošli mailem.

Vlastivěda 4

Doplň přiložený test a odpovědi pošli mailem.
pondělí – středa:

Matematika 4

Početník 2/ strana 10 – opakujeme dělení

Jednotky času – učebnice strana 26, projdi cvičení, zopakuj převody

Početník 2/ strana 18/ cvičení 1,2,4,5 (cv. 3 je pro otevřené hlavy dobrovolné)

Učebnice strana 28/ příklady na boku do školního sešitu – cvičení mi pošli mailem

Angličtina 4

Pracovní sešit strana 64 / cvičení 3 – přečti si a doplň

Pracovní sešit strana 65/ cvičení 2 dole, doplň – cvičení mi pošli mailem

Vlastivěda 4

Učebnice strana 9- přečti si o  Přemysl Otakar I., Václav I., Anežka Česká

opiš zápis:

PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ

Přemysl Otakar I.

– 1212 ZÍSKAL OD CÍSAŘE DĚDIČNÝ KRÁLOVSKÝ TITUL LISTINOU ZVANOU Zlatá bula sicilská

Václav I.

– osídlil pohraničí Němci

– budoval hradskou soustavu

– naleziště stříbra v Jihlavě

 1. Anežka Česká

– založila řád Křížovníků s červenou hvězdou – starali se o chudé a nemocné

Podívej se na tyto panovníky na Dějinách udatného českého národa – díly se jmenují podle nich.

 

Do 22.4.

ČJ 4 – téma: Zvratná slovesa (opakování)

Zvratná zájmena se-si jsme si už říkali při určování slovních druhů. Když je „se“ se slovesem, je to zvratné zájmeno (celkově zvratné sloveso-umývat se, číslo 5 a 3). Jestliže je „se“ s podstatným jménem, je to předložka (se psem – 7, 1).

*Vypište zvratná slovesa ze cvičení uč. Str. 67/2

*Určete osobu, číslo a čas u těchto sloves–do ŠK (slovesné kategorie)-poslat mi

Smějeme se

Sportuji

Kreslíte

nejedeš

*určete pád, číslo, rod a vzor u těchto slov (mluvnické kategorie)

U pole

Před hrncem

Na oslovi

Od kamaráda

*Opakování i/y ve vzorech +  vyjm.slovech – vytiskni a nalep nebo přepiš do ŠK – a pošli mi to na kontrolu J

Kos__    zp__vali  na větv__. Jestřáb__ kroužili v__soko na neb__  nad pol__. Ve vs__ štěkali staří ps__. Na kom__ně v__vedli čáp__  mladé. V maštal__  řehtal__    kob__l__    a h__kali  osl__. Dones našemu psov__  Amorov__  do m__s___   pečínku s kuřecími  křídl__. Orl__  se hnali za holub__.  To nejsou orl__, ale cv__čení sokol__. Holub__ se ukryli ve větv__ch   v__soké  bříz__.  Kos__  v__tahovali  hl__ny  v__pasené  červ__.

*Uč. Str. 65/3 ŠK

Příště test z ČJ!

PŘÍRODOVĚDA

-přečíst str. 38 a 39 – Téma: Rostliny našich polí  (viz příloha do sešitu-opsat nebo nalepit)

*U obilovin nakreslit si stéblo podle učebnice a popsat ho  – klas, stéblo, kolénko. Dopsat, na co se používají jednotlivé obiloviny-viz obrázky u obilovin

*doplnit slova, nakreslit obrázky-nebo nalepit

 

5.TŘÍDA

Dobrý den,

posílám úkoly na další týden (16. až 22.4.).

čtvrtek – pátek:

Angličtina 5

je před námi opakování lekce 4: takže v pracovním sešitě strana 40/ cvičení 1,2 podle vzoru

Matematika 5

početník 2/ strana 26 , nezapomeň si dopsat nuly než začneš počítat

učebnice strana 27 – pročti si, udělej si cvičení, zapiš zápis

do školního sešitu:

 Násobení desetinného čísla 10, 100,1000,…

Při násobení desetinného čísla 10 posouváme desetinnou čárku doprava o jedno desetinné místo = číslo se zvětšuje.

0,25 * 10 = 2,5             13,2 * 10 = 132               0,009 * 10 = 0,09

Při násobení desetinného čísla 100 posouváme desetinnou čárku doprava o dvě desetinná místa = číslo se zvětšuje.

0,25 * 100 = 25             13,2 * 100 = 1320               0,009 * 100 = 0,9

Při násobení desetinného čísla 1000 posouváme desetinnou čárku doprava o tři desetinná místa = číslo se zvětšuje.

0,25 * 1000 = 250             13,2 * 1000 = 13200               0,009 * 1000 = 9

na procvičení početník 2 – strana 27 (správně posouvej čárku) tuto stranu mi pošli

pondělí – středa:

Vlastivěda 5

Učebnice strana 30 až 31 – přečíst, pracovní list 9., opsat zápis

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 84 a 85

Tovární výroba

Od poloviny 19. století jsou do výroby zaváděny stroje.

Rozvíjí se průmysl: textilní, potravinářský, chemický, hutnický, strojírenský

 STROJÍRENSTVÍ

– Škodovy závody v Plzni

– Tatra Kopřivnice

– Laurin a Klement v Boleslavi

    Nástup elekřiny

– elektřina se zaváděla do výroby, protože byla výkonnější než pára

– výstavba železnic

– ve velkých městech začínají jezdit tramvaje na elektřinu

FRANTIŠEK KŘIŽÍK – postavil první elektrickou tramvaj a elektromobil

PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE TEST NA UČIVO STRANA 25 – 31.

Angličtina 5

v pracovním sešitě strana 41/ cvičení 3a ZATRHNI VŽDY U KAŽDÉHO JEDNO ANO, JEDNO NE, 3b piš podle vzoru

v pracovním sešitě strana 41/ cvičení 4, cvičení I can mi pošli

Matematika 5

učebnice strana 28 / slovní úlohy 1 – 7 do sešitu – místo zápisu si můžeš provádět nákresy

Bystrotest je dobrovolný.

Užitečné počítání strana 29/ celá Pětiminutovku na boku mi pošli.

 

ČJ5

Téma: Rozkazovací způsob – neurčuje se u něj ČAS! (vyškrtne se)

Rozkazovací způsob – někomu rozkazuješ, nařizuješ, zakazuješ (abys ho ochránil – nechoď ke lvům, nebo chceš ušetřit čas – pojď sem a vezmi si to – dotyčná osoba je rychlejší, silnější-unese danou věc). Rozkazovací způsob má jen osoby, ke kterým  můžeš mluvit:  ty – nechoď, my – nechoďme, vy – nechoďte.. (sobě poroučet nahlas nemůžeme a ke třetí osobě také ne.. Nejde říct „on nechoď tam“.. Je to hloupost. Říkáme jen „ty Petře, nechoď tam – druhá osoba).

*PS2 str. 29 celá

*Vyčasuj sloveso usmívat se, uvařit si ve všech časech (pozor, ve druhé osobě minulého času se píše „ses-sis“ ) – napsat do Šk a poslat mi to J

*urči osobu, číslo, „čas“ a způsob (oznamovací, rozkazovací) u slov: – do Šk, poslat mi to J

Smějeme se

Sportuji

nakreslíte

nejede

Vrať se!

Odhlásil ses

*učebnice 96/1 – stačí ústně

Přepiš do Šk (pošlu na kontrolu)

Děvčata pletl__ věnce. Vlaky se rozjel___. Běžci vyběhl__ trať. Kočky mňoukal__. Ps__ štěkal__. Koťata předl___. Sešity ležel__ na stole. Kapky bubnoval__ na střechu. Děti se p__lně učil__. Dav__ lidí proudil__ kolem. Vrabci štěbetal__. Žáci psal__. Žákyně smazal__ tabul__.  Ocúny v__kvetl__.

Příště bude opakovací test (na vše, co jsme probírali)..

Př. Téma: kožní soustava

-přečíst kožní soustavu str.51

-nalepit si do sešitu vylučovací soustavu

Příště test na již probrané soustavy.