domácí práce do 8.4.2020

01 Dub domácí práce do 8.4.2020

1.TŘÍDA

Domácí práce od 2. 4. – 3. 4. 2020

Tyto dva dny se prosím zaměřte na opakování učiva, procvičování počítání do 10 a 15.

 

Slabikář – str. 71

 • zopakujte si čtení slov ve sloupcích z předešlých stran (žebříky)

Písanka – nácvik velkého písmene Ž (umíte Z hurá!)str. 31

M – procvičujte počítání do 10(sčítání i odčítání) a do 15(sčítání i odčítání)

 • manipulační činnosti zejména holky (obaly od vajíček, počítadlo)
 • pracovní listy dle výběru
 • PS – zelený str. 40

PRV – procvičování učiva – Pracovní zelená učebnice str. 61

 • pečujte o „svoji zahrádku“(klíčení hrachu, fazole…)

 

Domácí práce od 6. 4. – 8. 4. 2020

Slabikář – nové písmenko CH, ch – str. 72, 73, 74(čtení s P)

 • vyznačujte už pouze nové písmenko
 • vymýšlejte slova, tvořte s nimi věty
 • učte se, že: Věta začíná velkým písmenem a nejčastěji končí tečkou. Žlutou barvou jsme si ji vyznačovali. (V písance nezapomínejte prosím na tečku na konci věty.)

Písanka – str. 32, 34 a 33(jedná se o celé věty, tečka na konci!)

 • nezapomínejte prosím procvičovat již známá písmenka, děti můžou zkusit autodiktát= sami si nadiktují, co znají za písmenka, slova, jména (pomalu můžete zkusit i jednoduchou větu dítěti nadiktovat: Máma mele. Čenda mává. Auto jede. Hana jede.)

M– počítání do 15(sčítání i odčítání)- PS oranžový str. 40, 41, + nákupy PS zelený str. 41 ( dvojice příkladů přepisujte na tabulku)

 • tvořte svoje slovní úlohy podle sešitu (tvořte otázku a odpovídejte prosím celou větou

příklad slovní úlohy:

Hana má 15 fixů. 5 fixů jí už nepíše. Kolik fixů jí píše? Píše jí 10 fixů. (Odpovídáme od konce!)

PRV – zvířata na statku- str. 62 – pojmenováváme celé zvířecí rodinky, přípravy na Velikonoce

 • možnost využití pracovního listu – hledej mládě

 

2.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 2.4.2020 – 8.4.2020

Český jazyk – Slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ a nové BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

Učebnice Český jazyk 2.ročník

Str.73/8 – prosím o zaslání práce, děkuji.

Str. 73/9

Str.74 – slova BĚ,PĚ,VĚ – přečti si text ve žluté tabulce, 74/1 ústně

Str.74/2 – slabiky si můžeš napsat na kartičky a složit z nich slova

Pracovní sešit 17/7, 18/1,2,3,4

 

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, nejvíce dvě až tři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

 

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.

 

Diktát na tento týden:

Jana šla na procházku do lesa. Našla hřib. Nakrájela ho na kousky. Děda jí dal pochvalu. Uvaří spolu houbovou polévku.

 

Sloh: napiš spolužákovi pomocí čtyř vět jak se máš a co děláš. Po domluvě s rodiči to můžeš spolužákovi zavolat telefonem.

Látku je možné procvičovat na počítači: školákov český jazyk 2.r., písmeno ě, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

Písanka str. 22,23, stranu 23 prosím poslat, děkuji.

Čítanka str. 110 –přečti a napiš do ŠS: kdy mám svátek ty, maminka, tatínek

Čítanka str.112 – nauč se jednu hádanku zpaměti a dej ji někomu z rodičů.

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna.

 

PRVOUKA

Téma – Velikonoce, pracovní sešit 48 – prosím poslat, děkuji.

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 2.ročník str.45,

Téma – Ze života včel – pracovní sešit str.55,

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK, Prvouka 2.ročník str.52

(Na počítači youTube – o včelách a medu) jen pro zajímavost

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Čt : 2.4.-pr.s.17/7 – vylušti tajenku

– napiš diktát podle pokynů

– čítanka str. 112 – nauč se jednu hádanku a dej ji některému z rodičů

 

Pá :3.4 – učebnice 73/8 – ústně přiřazuj kartičky bě…, slova pak napiš do ŠS – prosím o zaslání práce. Děkuji.

Písanka 22

Prvouka – téma Velikonoce – pracovní sešit 48, interaktivní učebnice

TAKTIK str. 45

 

Po: 6.4 – učebnice 74 – skupiny bě pě, vě – přečti si text ve žluté tabulce

Učebnice 74/1 – ústně

Učebnice 74/2 – slabiky si můžeš napsat na kartičky a složit z nich slova

Sloh: napiš spolužákovi pomocí pěti vět jak se máš a co děláš. Po domluvě s rodiči to můžeš spolužákovi zavolat telefonem.

 

Út: 7.4. – pracovní sešit str.18/1,2

Prvouka – téma Ze života včel – pracovní sešit str. 55, interaktivní učebnice TAKTIK str.52/ počítač youtube – o včelách a medu/jen pro zajímavost

Učebnice ČJ 73/9

 

St: 8.4. – pracovní sešit 18/3,4

Písanka 23 – prosím o zaslání práce. Děkuji

Čítanka 110 – Víš, kdy má svátek tvůj tatínek, maminka a ty?

 

MATEMATIKA

téma: Násobilka dvou – dělení

 

-početník 2(2.díl) – str. 4/2 sloupce – vyfotit nebo naskenovat a poslat mi J

– početník2 – str. 6/2 sloupce

Násobení a dělení si opakovat pořád, např. na stránkách www.skolakov.eu

– opakování sčítání PS2 – str. 33 celá

 

Geometrie – zopakujte si základní věci z rýsování:

 • Vyznač bod L
 • Narýsuj přímky o,p, které prochází bodem L
 • Narýsuj úsečku AB, /AB/ = 8 cm.

 

3.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 2.4. 2020 – 8.4. 2020

Český jazyk – téma – Slovní druhy – podstatná jména

Slovní druhy – pracovní sešit pro 3.ročník

Str. 1,2, 3,4,5,6 stranu 4 prosím poslat. Děkuji.

zopakuj řadu slovních druhů, rozděl je na ohebná a neohebná, přiřazuj ke slovnímu druhu jeho číslo, např. sloveso-5

pracuj s kartičkami -slovní druhy

Pracovní sešit str.55/5

 

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, tak čtyři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

 

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.
 7. Zda tam jsou vyjmenovaná nebo příbuzná slova

 

Diktát pro tento týden:

V květnu pojedeme na výlet do města Šumperka za strýcem Emilem. Je to myslivec a ukáže nám výra. Společně se vydáme na horu Praděd. Projedeme část pohoří Jeseníky. Také navštívíme Litomyšl.

Učivo je možné procvičovat na školákov ČJ 3.ročník – podstatná jména, čítárna,určování rodu

 

Sloh: napiš spolužákovi pomocí čtyř vět jak se máš a co děláš. Po domluvě s rodiči to můžeš spolužákovi zavolat telefonem.

Písanka str. 17,18, stranu 18 prosím poslat, děkuji.

Čítanka str.120 121, najdi v textu a napiš do ŠS, z jakého proutí se dělají pomlázky a jak vzniklo slovo pomlázka?

Čítanka str. 122,123

Čti si svou knihu. čtenářský deník si doplň do konce dubna.

PRVOUKA

Téma – Živočichové – savci – pracovní sešit str.52

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 61

Využij a pusť si na počítači Školákov -Prvouka 3.r. Savci – pěkné

Téma – Živočichové- ptáci – pracovní sešit str.53 – prosím poslat, děkuji. -učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 62

Využij a pusť si na počítači Školákov -Prvouka 3.r. Ptáci – pěkné

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Nový pracovní sešit – Slovní druhy – pracovní sešit pro 3.ročník (PS-SD/

zopakuj řadu slovních druhů, rozděl je na ohebná a neohebná, přiřazuj ke slovnímu druhu jeho číslo, např. sloveso-5, přiřazuj k sobě kartičky, které jsi dostal

 

Čt : 2.4.- PS-SD – přečti si stranu 1,2,3

– napiš diktát podle pokynů

– Čítanka str.120 121, najdi v textu a napiš do ŠS, z jakého proutí se dělají pomlázky a jak vzniklo slovo pomlázka?

 

Pá :3.4 – PS-SD str. 4 prosím o zaslání práce. Děkuji

Téma – Živočichové – savci – pracovní sešit str.52

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 61

Využij a pusť si na počítači Školákov -Prvouka 3.r. Savci – pěkné

 

Po: 6.4 – PS-SD str. 5/7

Písanka str. 17

Sloh: napiš spolužákovi pomocí pěti vět jak se máš a co děláš. Po domluvě s rodiči to můžeš spolužákovi zavolat telefonem.

 

Út: 7.4. – SPS-D str. 6

Téma – Živočichové- ptáci – pracovní sešit str.53 -prosím poslat,děkuji -učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 62

Využij a pusť si na počítači Školákov -Prvouka 3.r. Ptáci – pěkné

 

St: 8.4. – pracovní sešit Český jazyk 3 – 55/5

Písanka 18 -prosím o zaslání práce. Děkuji.

Čítanka str. 122,123

Čti si svou knihu. čtenářský deník si doplň do konce dubna.

 

MATEMATIKA Téma: Zaokrouhlování na desítky, stovky

 

 • Učebnice str. 48/27, 28 (stačí ústně)
 • P str. 18/2 sloupce
 • P str. 23/3 sloupce (vyfotit nebo naskenovat a poslat mi) J
 • Opakování – P – str. 22/ druhý sloupec
 • Opakování P str. 25/2 sloupce
 • Opakování Učebnice 52/20 (stačí ústně – NEPOVINNÉ)

 

AJ – opakování viz pracovní list (slovíčka se naučit i psát)

4.TŘÍDA

Dobrý den,

posílám úkoly do středy 1.4. Další odešlu zase za týden. S pozdravem Jitka Moskvová

čtvrtek – pátek:

Matematika 4

Početník 2/ strana 1 a 2 velká čísla

Učebnice strana 9/ Dokážu to? projdi a promysli úkoly 1-5 a vyber správná řešení, výsledky mi pošli mailem

 

čtvrtek – pátek:

Vlastivěda 4

PRVNÍ DVA ČEŠTÍ KRÁLOVÉ

učebnice strana 17 přečíst VRATISLAV II.

Za vlády Vratislava II. dochází k rozkvětu Čech, Vratislav spolupracuje s Říší (Jindřich IV.), pomohl císaři v boji s papežem při dobývání Říma. Roku 1085 se Vratislav II. za tuto pomoc stal králem (jen jeho osoba, titul zatím ještě nebyl dědičný). Král nemusel platit tribut za mír, za jeho vlády došlo rovněž i ke kulturnímu a hmotnému vzestupu. Praha vzrostla na uznávané obchodní středisko. V roce 1063 bylo založeno olomoucké biskupství. Při biskupství v Praze byla založena škola pro kněžský dorost. Značný vzestup tehdy prožil také Sázavský klášter, a to zásluhou opata Božetěcha (liter. památka: Vyšehradský kodex). Klášter i kostel Sázavský byl přestavěn a umělecky vyzdoben, žádost o kázání ve slovanském jazyce byla však odmítnuta, a tak Vratislav II. osobně navštívil papeže (Řehoře VII.), ten však koncem 11. století výslovně zakázal slovanskou liturgii.

VLADISLAV II.

V roce 1140 šlechta na stolec dosadila Vladislava II. Ten pomáhal císaři Fridrichovi I. Barbarossovi při dobývání Milána (vítězství) => v roce 1158 dostal od císaře královskou korunu „na věky“, fakticky však jen pro jeho osobu. Roku 1169 Vladislav II. vystavěl v Praze první kamenný most (Juditin most – podle své manželky). Po smrti Vladislava II. v roce 1172 dochází opět ke sporům o český trůn.
na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 20 až 24

z přílohy si opište zápis (není pracovní list!)

 

pondělí – středa:

Angličtina 4

učebnice strana 48 – přečti si nahlas komiks, u slovíček, která jsou nová se dívej na výslovnost a význam, přelož si celý příběh.

Do školního sešitu si zapiš:

OPAKUJEME URČOVÁNÍ ČASU

Je sedm hodin. – It is seven o´clock.

Je čtvrt na osm. – It is quarter past seven. (Je čtvrt hodiny po sedmé.)

Je půl osmé. – It is half past eight.

Je tři čtvrtě na osm. – It is quarter to eight. (Je čtvrt hodiny do osmé.)

Přelož:

Je jedenáct hodin.

Je čtvrt na devět.

Je půl šesté.

Je tři čtvrtě na deset.

V pracovním sešitě udělej stranu 62. V prvním úkolu si sám očísluj jak jdou ráno činnosti za sebou a spoj s hodinami.

Ve druhém cvičení doplň slova do vět. Toto cvičení mi pošli mailem.

 

Matematika 4

Početník 2/ strana 3 – zaokrouhlování = podtrhávej si, co zaokrouhluješ

Početník 2/ strana 4 – sčítání a odčítání zpaměti

Učebnice strana 19/ Dokážu to? projdi a promysli úkoly 1-5 a vyber správná řešení, výsledky mi pošli mailem

 

ČJ4 – téma: slovesa v přítomném čase

                      opakování i/y v koncovkách podstatných jmen

 

uč. 57/7 ŠK-vyfotit nebo oskenovat a poslat 😊, PS 49/48,

*Vyčasuj sloveso psát, běhat, zpívat v přítomném čase do ŠK:

(ukázka: já čtu, ty čteš, on čte, my čteme, vy čtete, oni čtou)

*Opakování

Uč. 62/6 do Šk

Uč. 64/5, 7 (stačí ústně či kontrola s rodiči)

 

Nezapomínejte si opakovat na internetových stránkách koncovky podstatných jmen rodu mužského (i ostatních rodů).

 

Př – plazi + informatika (práce v textovém editoru – zkuste část referátu napsat sami. Nadpis zvětšete, zvolte typ písma, zkuste ho vyznačit barevně (ikona A) nebo podtrženě (ikona U) či silně (ikona B). Rodiče či starší sourozenci Vám určitě rádi porad.

 

Přečíst si o nich v učebnici (str.49, 65), vybrat si jednoho zástupce plazů a napsat o něm referát-a poslat mi ho 😊

 

 

5.TŘÍDA

čtvrtek – pátek:

Matematika 5

Početník 2 strana 13 – dělení dvojciferným dělitelem

Užitečné počítání strana 20 a 21

Pětiminutovku na straně 21 mi pošlete mailem
Vlastivěda 5

Učebnice strana 25 až 27 – přečíst, pracovní list 7., opsat zápis z přílohy

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 82 a 83

 

pondělí – středa:

Angličtina 5

slovíčka strana83/ Mickie, Millie and Mut zapsat do slovníčku,naučit

učebnice strana 46 – 47 cvičení 1 a 2 – přečti komiks, přelož si do češtiny, ve cvičení dvě čti a překládej věty a rozhodni, zda jsou pravdivé nebo ne

pracovní sešit strana 38 – 39/ cvičení 1 až 3 – zopakuj si čas přítomný prostý (he, she, it plays, does, doesn´t), cvičení 3 mi pošli mailem

Matematika 5

početník 2/ strana 14 a 16 opakujeme dělení a závorky

Užitečné počítání strana 22 a 23

Pětiminutovku na straně 23 mi pošlete mailem

 

Čj5 – Téma: Jsem-sem, jsi-si

                   Opakování shoda podmětu s přísudkem

jsem (sloveso-jaký jsem-hodný, co jsem dělal-slyšel jsem, jsem rád)

Sem (příslovce -dej to sem na toto místo)

Jsi – sloveso – Co jsi uvařil? (ty! Ty jsi!-sloveso)

Si – zvratné zájmeno – uvařil si něco k jídlu (on), umývám si vlasy (já), učesal sis vlasy (ty-sis)

 

*Uč. Str 89/4 do ŠK /pošlu na kontrolu)

*PS2-49/5, 6

 

*Věty do ŠK:- vyfotit nebo naskenovat a poslat  😊

 

Děti si sedl__  kolem ohně.  Hvězdy se na obloze třp__til___.  Pohádky se často v__pravoval___. Na jaře v__kukoval__ z pupenů listy. Okna chaloupky se otevřel___. Zahrady ve městě rozkvetl__. Koťátka si pěkně hrál___. Tatínkové si připravoval__  snídani. Sedmikrásky na louce krásně rostl__.

 

*PS2 48/1,3

 

Opakování -vyčasuj sloveso pospíchat ve všech časech -do šk a poslat mi to

 

-přečíst si vylučovací soustavu str.50

Nalepit si do sešitu trávicí soustavu (naučit se, kudy putuje potrava a názvy zubů) – stačí ze sešitu