domácí práce do 6.5.

29 Dub domácí práce do 6.5.

1.TŘÍDA

Domácí práce od 30. 4. do 1. 5. 2020 (Svátek práce)

Slabikář – str. 85+ příprava na novou kapitolu ď, ť, ň str. 86

 • práce pro rychlíky a dobrodruhy: téma Afrika a africká zvířata (práce s knihami, encyklopediemi) – zajímavosti o zvířatech, nelehký život obyvatel Afriky – nedostatek jídla, vody…..
 • čtení s P – práce s dopisem
 • luštíme křížovku
 • ď, ť, ň – vybarvíme v básničce, vyrobíme si papírovou loďku (pro motivaci) a navážeme říkankou: Kampak pluje malá loďka?
 • vymýšlejte slova s ď, ť, ň, jména a tvořte s nimi věty
 • HRA pro dobrovolníky: dávejte různé pokyny, děti je plní a hlásí, co slyší ď, ť nebo ň:Ukliď si pero! Nakloň si sešit! Naplň sklenici vodou! Vrať knihu! Vypusť vodu z umyvadla! Přestaň mluvit na jednu minutu! Zastaň se sourozence! Ukloň se! Pusť maminku (tatínka,…) sednout!

Písanka 4 – str. 3, 4- malé psací písmenko ch (už umíte c i h, hurá!!!)

 • str. 4 nejdříve opis slov, potom přepis slov a přepis vět (Věta začíná… a nejčastěji končí….) KONTROLA NUTNÁ!!!

M – počítáme s 20

 • průprava příkladů typu: 20- 2, 20-4, 20- 6, 20-7, …(pomocí rozkladu 20 na 10 a 10)
 • pro rychlíky: trénujeme psaní sloupečků do sešitu číslo 513

PRV – příprava na novou kapitolu LIDSKÉ TĚLO (popisujeme části lidského těla i obličeje)

 • HRA: Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos

Domácí práce od 4. 5. do 6. 5. 2020

Slabikář – ď, ť, ň – str. 86, 87 + dě, tě, ně – str. 88

 • čtěte důkladně slova, jména a tvořte s nimi věty (žebřík slov i několikrát!)
 • v textu vyznačujte ď, ť, ň
 • čtení s P

Písanka – č. 4 – dopisujeme str. 3, 4, + velké psací písmeno CH str. 5

 • procvičujte známá písmenka, slova (tabulka, bílá písanka)
 • zkuste prosím kratičký diktát vět do bílé písanky: Táta má svátek. Jiřina loupe okurku. Pro Šikuly ještě: Pekařka peče housky. (Věta začíná…. a končí nejčastěji…) KONTROLA NUTNÁ!!!

M- počítáme korálky do 15 a 20- M-PS- oranžový str. 48, 49

 • pozorujte a počítejte s korálky
 • M-PS – oranžový str. 50 – slovní úlohy s ovcemi, beranem a jehňaty
 • zopakujte si zvířecí celou rodinku (beran, ovce a ….)
 • pište příklad k úloze 15- 4= 11 a dopište výsledek do odpovědi
 • zkuste svoje úlohy o ovcích, beranu a jehňatech (ústně a odpovídejte prosím celou větou)

PRV- Lidské tělo- Pracovní zelená učebnice str. 70

 • PRACOVNÍ LIST s Ájou (vystřihování a lepení lístečků s částmi lidského těla – můžete to zkusit i napsat, kdo by nechtěl stříhat nebo kdyby nebylo lepidlo!!!)
 • pojmenovávání jednotlivých částí těla (hrajte hru: hlava, ramena, kolena,….)

 

2.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE  2.ročník 30.4.2020 – 6.5.2020

Český jazyk – Téma -Slovní druhy – přehled, podstatná jména

Cíl: číst si a podle možností se naučit řadu slovních druhů, přiřazovat k nim jejich číslo, naučit se poučku, co nám vyjadřují podstatná jména a jak na ně ukazujeme.

Učebnice ČJ 2.r. 78, přečti si poučku v žluté tabulce, čti a říkej si řadu slovních Učebnice ČJ 2.r. 79-přečti si poučku ve žlutém rámečku a pokus si ji zapamatovat, 79/1 – ústně.

Rozstříhej si tabulku vytištěnou na čtvrtce a pracuj s ní. Přiřazuj čísla, seřazuj za sebou..používej k tomu tabulku z učebnice str.78

Pracovní sešit ČJ 2.ročník str.23/1,2,3,4,5 prosím o zaslání práce

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r-slovní druhy

Diktát

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, nejvíce dvě až tři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.

Diktát na tento týden:

Věra měla narozeniny. Těšila se na ně. Od dědy dostala malého dráčka. Ukázala ho kamarádce Bětce. S taťkou jela na hrad.

Písanka str. 28

Čítanka str. 129-131- O mořské mateřské školce. Nejprve si přečti slova ve sloupečku na str. 129, pak přečti článek a uhodni poslední hádanku.

Čítanka str. 132- přečti si vtipy, hádanky a vylušti rébusy.

list 72/1,2,3,4

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna.

PRVOUKA

Téma Části dne, pracovní sešit str. 69, prosím o zaslání práce interaktivní učebnice TAKTIK str.63

Měříme čas, pracovní sešit str.70, interaktivní učebnice TAKTIK str.64, Možné procvičovat na www,skolákov,cz prvouka – lidé a čas www.rysava vebsnadno

.

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Český jazyk – Téma -Slovní druhy – přehled, podstatná jména

Cíl: číst si a podle možností se naučit řadu slovních druhů, přiřazovat k nim jejich číslo, naučit se poučku, co nám vyjadřují podstatná jména a jak na ně ukazujeme.

Čtvrtek 30.4.

Učebnice 78-přečti si poučku ve žlutém rámečku, Několikrát si řekni slovní druhy, seřaď kartičky se slovními druhy./použij k tomu tabulku str. 78

List 72/1

Diktát na tento týden:

Věra měla narozeniny. Těšila se na ně. Od dědy dostala malého dráčka. Ukázala ho kamarádce Bětce. S taťkou jela na hrad.

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r-slovní druhy

Čítanka str. 129-131- O mořské mateřské školce. Nejprve si přečti slova ve sloupečku na str. 129, pak přečti článek a uhodni poslední hádanku.

Pátek : 1.5.svátek práce – státní svátek

Pondělí: 4.5.

pracuj s kartičkami slovní druhy, list 72/2

PRVOUKA

Téma Části dne, pracovní sešit str. 69, prosím o zaslání práce interaktivní učebnice TAKTIK str.63 Možné procvičovat na www,skolákov,cz prvouka – lidé a čas www.rysava vebsnadno

Písanka – str. 28

Úterý 5.5.

Pracuj s kartičkami slovní druhy, podstatná jména – přečti si tabulku uč. 2.r. str.79, 79/1 ústně

Pracovní sešit ČJ 2.r., str.23/1,2,3,4,5 prosím o zaslání práce

Čítanka str. 132- přečti si vtipy, hádanky a vylušti rébusy.

Středa:6.5.

Práce s kartičkami – slovní druhy zkus říct zpaměti za sebou

List 72/3,4

Prvouka -téma – Měříme čas, pracovní sešit str.70, interaktivní učebnice TAKTIK str.64, Možné procvičovat na www,skolákov,cz prvouka – lidé a čas www.rysava vebsnadno

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

M2 – násobilka tří (naučit se zpaměti)

Opakování – PS2 – str. 38 (kdo nemá, může si dodělat i 37)

Až budou umět násobilku tří: Početník 2 – str. 8/2 sloupce

TEST – poslat mi ho

 

3.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 3.ročník od 30.4. – 6.5. 2020

Český jazyk – téma – Slovní druhy – číslovky,

opakuj řadu slovních druhů

učebnice ČJ 3.ročník – 67/číslovky, nejprve si přečti poučku ve žlutém rámečku a pokus se ji naučit zpaměti. Opakuj si ji každý den. Následující cvičení 67/1 si řekni ústně. 67/2 písemně do ŠS -prosím o zaslání práce

– pracovní sešit Slovní druhy str. 16/2,3, 17/7,8

List 43,44 si prohlédni 46/2,3 48 /6

-pracovní sešit ČJ pro 3.ročník – Číslovky-str. 58/1-5

Pracovní sešit Slovní druhy 16/2,3, 17/7,8

Diktát pro tento týden

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, tak čtyři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.
 7. Zda tam jsou vyjmenovaná nebo příbuzná slova

Otesánek byl nenasyta. Ve městě Litomyšl se narodil Bedřich Smetana. Stále nám visí na stromě krmítko pro sýkorky. K večeři jsem jedl rohlík se sýrem. Krupičnou kaši jsem si posypal cukrem se skořicí.

Učivo je možné procvičovat www.rysava…ČJ 3.ročník – slovní druhy – číslovky

Písanka str. 24, 25 24- prosím o zaslání práce

Čítanka str.136 – Kopaná – přečti a zodpověz na otázku 1 a 2

Čítanka – str.138 -přečti si ji a uhodni hádanky, nauč se zpaměti báseň od Jiřího Havla Kouzelná flétna

Čtení ze své knihy.

Prvouka – téma – Vesmír – roční období, pracovní sešit str. 58, interaktivní učebnice Taktik str. 66. Můžeš využít youtube P: 1.Paxi – střídání dne a noci a roční období,2. střídání dne a noci

Začátek jara se letos přesunul na 20. března a bude to tak až do roku 2047.

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Český jazyk – téma – Slovní druhy – číslovky

opakuj řadu slovních druhů

Čtvrtek : 30.4.

učebnice ČJ 3.ročník – 67/číslovky, nejprve si přečti poučku ve žlutém rámečku a pokus se ji naučit zpaměti. Opakuj si ji každý den. Následující cvičení 67/1 si řekni ústně. 67/2 písemně do ŠS -prosím o zaslání práce

list 43,44 – prohlédni si

možné procvičovat na vvv.rysava…číslovky

napiš diktát podle pokynů

Otesánek byl nenasyta. Ve městě Litomyšl se narodil Bedřich Smetana. Stále nám visí na stromě krmítko pro sýkorky. K večeři jsem jedl rohlík se sýrem. Krupičnou kaši jsem si posypal cukrem se skořicí.

Čítanka – str.136 Kopaná – přečti a ústně odpověz na otázku 1,2

Pátek: 1.5. svátek práce, státní svátek

Pondělí: 4.5.

list 46/2,3, 48/6

Prvouka – téma – Vesmír – roční období, pracovní sešit str. 58, interaktivní učebnice Taktik str. 66. Můžeš využít youtube P: 1.Paxi – střídání dne a noci a roční období,2. střídání dne a noci

Začátek jara se letos přesunul na 20. března a bude to tak až do roku 2047.

Písanka 24 prosím o zaslání práce

Úterý 5.5 .

pracovní sešit Slovní druhy str. 16/2,3, 17/7,8

Čítanka – str.138 -přečti si ji a uhodni hádanky, nauč se zpaměti báseň od Jiřího Havla Kouzelná flétna

Středa 6.5.

pracovní sešit Český jazyk 3 –číslovky – str.58/1,2,3,4,5

Středa:29.4. -pracovní sešit ČJ pro 3.ročník – Zájmena -str. 57/1-6

Písanka str. 25

Čtení – svoje kniha

 

M3 Téma: sčítání trojciferných čísel s přechodem

Početník 2 – str. 6/1 sloupec

Opakování:

Početník1 – str. 25/dodělat

Početník1 – str. 29/ druhý sloupec

Početník2 – str. 21/ druhý sloupec

TEST – poslat mi ho

 

4.TŘÍDA

DOBRÝ DEN,

opět posílám úkoly na 30.4. až 6.5.

čtvrtek:

Matematika 4

Zajímavé počítání – strana  32 všechna cvičení

Angličtina 4

Učebnice s. 53/  přečti nahlas komiks,

Do školního sešitu udělej český překlad –  cvičení mi pošli mailem

pátek:

Matematika 4

Zajímavé počítání – strana  33 všechna cvičení (nezapomeň na zkoušku) cvičení 1 mi pošli mailem

/ cvičení na boku jsou zpaměti

Vlastivěda 4

Učebnice strana 25- přečti si o  Jan Lucemburský do školního sešitu se pokus udělat zápis (pamatuj! – co je zvýrazněné, je důležité!)

zápis:

LUCEMBURKOVÉ

Po Přemyslovcích nastoupili roku 1310 na trůn panovníci z ro Lucemburků.

Česká šlechta si vybrala za manžela Elišky Přemyslovny Jana Lucenburského.

Jan Lucemburský

– vypiš si sám

Podívej se na youtube: Dějiny udatného českého národa č. 34, 35, 36.

pondělí

Matematika 4

učebnice strana 34/ do školního sešitu vypracuj cvičení 1, 2

Angličtina 4

pracovní sešit strana 68 / cvičení 1 – doplň správná slova a přelož si

Toto cvičení mi pošli mailem.

 úterý:

Matematika 4

učebnice strana 34/ do školního sešitu vypracuj cvičení A dole

učebnice strana 36/ do školního sešitu vypracuj cvičení 1, 2

Angličtina 4

pracovní sešit strana 68 / cvičení 2 – doplň správná slova a přelož si

Toto cvičení mi pošli mailem.

středa:

Matematika 4
učebnice strana 34/ do školního sešitu vypracuj cvičení B dole

učebnice strana 36/ do školního sešitu vypracuj cvičení 3, 4

Vlastivěda 4

Učebnice strana 25 – 27 přečti si o  Karlu IV.

opiš zápis:

 

Karel VI.

– syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

– vychován ve Francii – číst, psát, jazyky

– český král a římský císař

– postavil: Karlův most, katedrálu sv. Víta, Karlštejn, Karlovu univerzitu, Nové město Pražské, Karlovy Vary,…

– vzniká pražské arcibiskupství

– po smrti byl nazván OTCEM VLASTI

 

Podívej se na tyto DÍLY na Dějinách udatného českého národa  č. 37, 38, 39.

 

ČJ4 téma: čas budoucí

*Přečíst učebnici str. 69 žlutý rámeček

*Do sešitu vyčasovat sloveso SKÁKAT v budoucím čase (já budu skákat,..)

*Opsat do sešitu: SLOVESO BÝT

Přítomný čas

 1. Já jsem My jsme
 2. Ty jsi Vy jste
 3. On, ona, ono je Oni jsou

Budoucí čas

 1. Já budu My budeme
 2. Ty budeš Vy budete
 3. On, ona, ono bude Oni budou

Minulý čas

 1. Já jsem byl My jsme byli
 2. Ty jsi byl Vy jste byli
 3. On byl (ona byla) Oni byli

 

* napsat větu do Šk a určit slovní druhy:

U klidného potoka roste kvítí, nazývá se petrklíč nebo prvosenka jarní.

*PS – str. 53 celá

*Určit slovesné kategorie do ŠK: – poslat mi to J

Začneme zpívat

Otevře dveře

Stojím

Zastavím

Naučíte se to

Učí se

 

Přírodověda

-živočichové na loukách str. 48 – 49 přečíst

Ten, kdo má příležitost, může si vyzkoušet doplňovačky a kvízy na internetové stránce učebnic Tak tik, které jsou nyní zdarma. (Hravá přírodověda 4). Postup, jak se přihlásit došel všem rodičům na začátku karantény 16.3. J

Tak tik – Str. 35 – 37 – opakování ekosystému pole (nepovinné)

Tak tik Str. 38-40 – opakování ekosystému louka (nepovinné)

 

5.TŘÍDA

DOBRÝ DEN

posílám úkoly na další týden:

čtvrtek:

Matematika 5

Užitečné počítání celá strana 25

Angličtina 5

– učebnice strana 52 / cvičení 3 zopakuj si předložky a do školního sešitu udělej na straně 53 b-podle vzoru (He je ten robot) – toto cvičení mi pošli mailem

pátek:

Matematika 5

Užitečné počítání celá strana 26 – cvičení V1 a V2 –  mi pošli mailem.

Vlastivěda 5

– učebnice strana 35 – přečíst, vyplnit pracovní list č. 11

zápis:

ČEŠI A NĚMCI

– Němci přicházejí na naše území ve 13. století – povolal je PO I.

– osidlují pohraničí – Krušné hory, Šumava,…

– k prvním vážným konfliktům Čechů s Němci u nás došlo za vlády Habsburků

– po roce 1848 se vztahy vyhrotily – u nás se mluvilo úředně německy

– nacionalismus = směr vycházející z přesvědčení o výjimečnosti i nadřazenosti vlastního národa

– Sudety = název pro české území obývané Němci

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 92

Nakresli si do sešitu mapku na straně 35.

pondělí:

Matematika 5

Užitečné počítání celá strana 27 – pětiminutovku na boku –  mi pošli mailem.

Angličtina 5

učebnice strana 53 – cvičení 4a – do školního sešitu napiš věty podle vzoru a přelož je do češtiny
úterý:

Matematika 5

Užitečné počítání celá strana 28.

Vlastivěda 5

Učebnice strana 36 – přečíst,  opsat zápis:

 1. světová válka

Příčina: Německo chce kolonie v Africe

záminka: atentát na následníka R-U trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu

válčící strany:

TROJSPOLEK   x     TROJDOHODA

Německo                    Velká Británie

Rakousko                    Francie

Itálie                             Rusko

doba trvání: od 28. 7. 1914 do 11.11.1918

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 93

středa:

Angličtina 5

pracovní sešit strana 43 /cvičení 5,6 – cvičení 6 mi pošli mailem

Matematika 5

Učebnice strana 31 – přečti si nahlas, tabulku přepiš do školního sešitu, název: Jednotky délky

projdi si všechna cvičení, na boku si zakryj výsledky papírem, vypočítej si a ověř, zda to umíš

 

ČJ5 – téma: opakování

 

* napsat větu do Šk a určit slovní druhy:

U klidného potoka roste kvítí, nazývá se petrklíč nebo prvosenka jarní.

 

*PS2 – 30 celá

 

*133/4 – stačí ústně   (Sov__   patřil__ k velmi známým ptákům.)

 

*Do ŠK – doplň..- poslat J

Chlapci v__běhl__. Nohy jim jen km__tal__. Za chv__lku b__l__  v c__l__.  Dívky gratuloval__   v__těz__ k v__nikajícímu v__konu. Oslav__l__   jsme v__dob__té  v__sledky. Maminky přinesl__   koláče a dort. Návštěvníci se příjem____   bav__l__.  V__pom___l  jsem si na prázdninov___  pob__t  na L__sé hoře. Marek  v__dom___  nikomu neubl__žil.  Na mez___ kvetl__  pom___nky. Bohatá odm___na  vás nem__ne.

 

KONTROLA

uč. 97/2

Co byste tomu řekli vy? Vysvětlil bys ten příklad Markovi? Odpověděli byste nám na všechny dotazy? To bychom my nikdy neudělali. Tomu by máma nevěřila. Přečetla bys to ještě jednou? Pomohl bys (byste) dědečkovi přejít silnici? Šli byste s námi ven? Zatančila by sis se mnou? Předepsal byste (bys) mi léky? Nesnědli bychom (by) vám celý oběd. Přijeli byste v sobotu k nám? Natřeli by nám natěrači okenní rámy?

uč. 133/3

Opice skákaly, ledy tály, kvočny kdákaly, koťata mňoukala, ptáci zpívali, lékaři léčili, hodiny odbily.

Prasata chrochtala, obránci se bránili, zipy se rozbily, jahody dozrály, srnky se pásly, oči bolely (ty oči), děti si hrály (ty děti).

Uč. 133/2 – zkráceně

Hrady ukrývaly. Chlapci se sprchovali. Hlásili to (oni)., Ohlásily se mrazíky. V údolí stavěli (oni). Úlohy byly. Pavouci číhali. Chod kontrolovali topiči. Odehrály se bitvy. Oddíly se utábořily. Vály větry. Vlci žili. Potoky měly. Plavali raci. Řádily větry. Trolejbusy měly. Pobíhaly myši (ta myš-ty myši). Proudily davy. Děti nelenošily a pomáhaly (ty děti).

 

PŘ – téma: první pomoc 

-přečíst si stranu 53

-nalepit si nervovou soustavu

TEST-POSLAT MI HO