domácí práce do 28.4.

23 Dub domácí práce do 28.4.

1.TŘÍDA

Domácí práce od 23. 4. do 24. 4. 2020

 

Slabikář – pohádka Hrnečku, vař! str. 81 + průprava obtížnějších slov str. 77, 73(vzduch, plech, kachle, chleba) dle individuálních schopností

 • práce s obrázkovou osnovou – vyprávějte podle obrázků až do konce
 • připomeňte si i další pohádky
 • PRO DOBROVOLNÍKY: nakresli svoji obrázkovou osnovu k dané pohádce nebo k jiné pohádce, kterou dobře znáš (HRA NA ILUSTRÁTORA)

Písanka – hurá str. 40 a konec písanky 3!!

 • zopakujte si, že Věta začíná…….
 • důkladně prosím protrénujte psaní malých známých písmenek i velkých, zkuste kratičký diktát slov popř. dvě věty do bílé písanky (pravidla pro diktát už znáte)
 • Věty pro diktát: Tráva je zelená. Bledule je krásná.

M – Nákupy PS zelený str. 48, 49 + PS oranžový str. 46(dokončení, kdo nemá!), 47

 • hrejte si na obchod, práce s papírovými penězi (v emailu najdete papírové peníze k vytisknutí)
 • M– PS oranžový str. 47- vysvětlení h =hodina (píšeme malým psacím písmenem)

PRV – domácí mazlíčci procvičení Pracovní zelená učebnice str. 67

 • pojmenování celých zvířecích rodin

 

Domácí práce od 27. 4. do 29. 4. 2020

 

Slabikář – nové písmeno G, g – str. 82,83, 84

 • vyznačte nové písmeno G, g (černá gorila třeba černě)
 • vymýšlejte slova, jména, tvořte s nimi věty
 • čtěte věty (Na konci věty klesáme hlasem! Důležité!!!)
 • čtení s P, dopis

Písanka nová 4 – HURÁ!!! – str. 1, 2

 • jména (Jméno píšeme vždy s velkým písmenem na začátku!!! Připomínejte si prosím!!)
 • nácvik velkého psacího písmene L (už umíte velké S, začíná se stejně)
 • stále procvičujte známá písmenka

M– rozklady čísel, slovní úlohy, počítání do 20 (+, -)

 • M – PS zelený str. 50, 51, 52
 • příklady typu 20- 2 můžete trénovat rozkladem 20 na 10 a 10
 • řešte slovní úlohy, odpovídejte na otázku prosím celou větou: Kolik je to žížal celkem? Celkem je to 9 žížal.(odpovídáme od konce), vymýšlejte podobné úlohy
 • Známe geometrické obrazce?
 • pro rychlíky: pracovní listy a počítání do 20

PRV – OPAKOVÁNÍ – Pracovní zelená učebnice str. 68

 • procvičování zvířecích rodin · http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm – možno procvičovat na počítači zvířecí rodiny (domácí zvířata)

 

 1. TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 2.ročník 23.4.2020 – 29.4.2020

Český jazyk – Téma -Slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ, BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

Cíl: Uvědomit si, že v těchto slabikách vyslovujeme j, ale místo toho píšeme háček nad e a ve slovech se slabikou mě, slyšíme ň, ale nepíšeme ho tam. O slovech, kde píšeme bje/ např. objev atd…/se ve 2. ročníku zatím nezmiňujeme.

Pracovní sešit ČJ 2.ročník str.21/1,2

str.22 – každé cvičení si pozorně přečti, pokud nebudeš rozumět, přečti si i vícekrát, po ukončení práce si ji nech zkontrolovat rodiči a ohodnoť pomocí nálepek a smajlíků. prosím o zaslání práce

Učebnice ČJ 2.r. 76/3, doplň doplněná slova do ŠS a pak nad ně napiš číslici, jak jdou po sobě podle abecedy.

List 70/ 4,5,7 70/6- práce navíc

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r., písmeno ě, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik

Diktát

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, nejvíce dvě až tři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.

Diktát na tento týden:

Taje sníh i poslední rampouchy ze střechy. Na pastvě se pase stádo krav. Na rybník přiletí labuť. Dáme jí chléb. Na větev stromu se posadí pár pěnkav. Vzduch má vůni jara.

Písanka str. 26,27 str.26-prosím o zaslání práce

Čítanka str. 124- Nespokojený vláček. Přečti si a doplň slova, která tam patří. Jsou to slova, která se rýmují. Pomohou ti obrázky. Slova napiš do ŠS.

Čítanka str. 126,127- K. Čapek- Dášenka se narodila. Přečti si nejprve slova ve sloupečcích. Odpověz písemně doŠS: Jak vypadala Dášenka po narození? Co dokázala?

Čtení: list 71 prosím o zaslání práce

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna.

Sloh: Co jsem dělal v neděli? Zkus napsat pomocí čtyř vět do ŠS.

PRVOUKA

Téma Měsíce v roce, pracovní sešit str. 67, interaktivní učebnice TAKTIK str.61

Dny v týdnu, pracovní sešit str. 68, interaktivní učebnice TAKTIK str.62

Možné doplnit na youtube – měsíce v roce, měsíce a dny v týdnu, Interaktivita nebude fungovat. Navrhují tu založení deníčku, kde by sis psal, když něco zajímavého zažiješ. Pamatuješ si na prázdninový deník? To bylo něco podobného.

.

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Český jazyk – Téma -Slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ, BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

Cíl: Uvědomit si, že v těchto slabikách vyslovujeme j, ale místo toho píšeme háček nad e a ve slovech se slabikou mě, slyšíme ň, ale nepíšeme ho tam. O

slovech, kde píšeme bje/ např. objev atd…/se ve 2. ročníku zatím nezmiňujeme.

Čtvrtek 23.4. –

Pracovní sešit str.21/1

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r., písmeno ě, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

napiš diktát podle pokynů:

Diktát na tento týden:

Taje sníh i poslední rampouchy ze střechy. Na pastvě se pase stádo krav. Na rybník přiletí labuť. Dáme jí chléb. Na větev stromu se posadí pár pěnkav. Vzduch má vůni jara.

Čítanka str. 124- Nespokojený vláček. Přečti si a doplň slova, která tam patří. Jsou to slova, která se rýmují. Pomohou ti obrázky. Slova napiš do ŠS.

Pátek :24.4.

Pracovní sešit ČJ 2.ročník str.21/,2

PRVOUKA

Téma Měsíce v roce, pracovní sešit str. 67, interaktivní učebnice TAKTIK str.61

Možné doplnit na youtube – měsíce v roce, měsíce a dny v týdnu, Interaktivita nebude fungovat. Navrhují tu založení deníčku, kde by sis psal, když něco zajímavého zažiješ. Pamatuješ si na prázdninový deník? To bylo něco podobného.

Písanka – str. 26 prosím o zaslání práce

Pondělí: 27.4.

Pracovní sešit ČJ 2.r., str.22 – opakování – každé cvičení si pozorně přečti, pokud nebudeš rozumět, přečti si i vícekrát, po ukončení práce si ji nech zkontrolovat rodiči a ohodnoť pomocí nálepek a smajlíků. prosím o zaslání práce.

Sloh: Co jsem dělal v neděli? Zkus napsat pomocí čtyř vět do ŠS.

Čítanka str. 126,127- K. Čapek- Dášenka se narodila. Přečti si nejprve slova ve sloupečcích. Odpověz písemně doŠS: Jak vypadala Dášenka po narození? Co dokázala?

Úterý:28.4.

Učebnice ČJ 2.r. 76/3, doplň doplněná slova do ŠS a pak nad ně napiš číslici, jak jdou po sobě podle abecedy.

Prvouka téma -Dny v týdnu, pracovní sešit str. 68, interaktivní učebnice TAKTIK str.62

Možné doplnit na youtube – měsíce v roce, měsíce a dny v týdnu, Interaktivita nebude fungovat. Navrhují tu založení deníčku, kde by sis psal, když něco zajímavého zažiješ. Pamatuješ si na prázdninový deník? To bylo něco podobného.

Středa: 29.4.

List 70/ 4,5,7 70/6- práce navíc

Písanka 27

Čtení: list 71 prosím o zaslání práce

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

Do 28.4.

M2

Téma: Dělení 1   (8:1 = 8, do osmičky se vejde koruna osmkrát)

Početník2 – 5/1,2 nahoře (jen dělení 1)

Početník2 – 3/třetí sloupec – poslat

PS2 – str. 35, 36 celá

Do ŠK: 2 x 5 = , 6 x 2 =, 8 x  2 =,  2 x 4 =, 6 : 2 =,  14: 2 =, 18: 2 =, 20: 2 =  – poslat 🙂

 

(PŘÍŠTĚ TEST)

 

3.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 3.ročník od 23.4. – 29.4. 2020

Český jazyk – téma – Slovní druhy – zájmena, procvičování psaní i,y po obojetných souhláskách uprostřed slova

opakuj řadu slovních druhů,

O zájmenech si přečti v pracovním sešitě Slovní druhy na str. 12, nejprve dole v rámečku tučně vytištěnou poučku, co nám zájmena vyjadřují. Dělí se do sedmi skupin. Nauč se je vyjmenovat. Několikrát si řekni vždy řadu zájmen, které k danému druhu patří.

– pracovní sešit Slovní druhy str. 12, 13,14

List 33/9,10 prosím o zaslání práce

-pracovní sešit ČJ pro 3.ročník – Zájmena -str. 57/1-6

list 2- doplň i,y,í,ý ve slovech s obojetnými souhláskami uprostřed slov – správnost si můžete ověřit na počítači nebo v pravidlech českého pravopisu

: list str. 24/2,3 24/1,2,4,5práce navíc+

Diktát pro tento týden

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, tak čtyři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.
 7. Zda tam jsou vyjmenovaná nebo příbuzná slova

V prosinci bývají sychravé dny. Cesty jsou zasypány sněhem. Silničáři na sníh sypou písek. V kuchyni syčí voda. Večeříme chléb se sýrovou pomazánkou. Zbytky dáme na okno sýkorkám. Nasycení a umytí usínáme. Zdá se nám o lyžování a lyžařích.

Učivo je možné procvičovat na Školákov ČJ 3.ročník – slovní druhy – zájmena

Písanka str. 22,23 .

Čítanka – str.128-131 Rybářská pohádka – odpověz písemně, co všechno bylo v řece, ale nepatřilo tam a napiš jedním slovem, jaký byl pan Karásek.

Čítanka str. 134-135 K. Čapek – Případ s havlovickým vodníkem – odpověz písemně kdo vyprávěl příběh a komu.

Čtení ze své knihy.

Sloh – Napiš, co jsi dělal v neděli. Použij ve větách asi 30 slov. Prosím o zaslání. Děkuji

Prvouka – téma- Bezobratlí – interaktivní učebnice TAKTIK str. 65, probrané učivo si zopakuj v pracovním sešitě prvouky na str. 57

PRVOUKA Téma- opakování – doplň list OPAKOVÁNÍ – ŽIVOČICHOVÉ– LIST 1,2

Prosím o zaslání práce. Děkuji

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Český jazyk – téma – Slovní druhy – zájmena, procvičování psaní i,y po obojetných souhláskách uprostřed slova

opakuj řadu slovních druhů,

O zájmenech si přečti v pracovním sešitě Slovní druhy na str. 12, nejprve dole v rámečku tučně vytištěnou poučku, co nám zájmena vyjadřují. Dělí se do sedmi skupin. Nauč se je vyjmenovat. Několikrát si řekni vždy řadu zájmen, které k danému druhu patří.

Čtvrtek : 23.4.- pracovní sešit Slovní druhy str.12 ústně, každý den si opakuj druhy zájmen a čti si řady, str. 13/1,2

napiš diktát podle pokynů

V prosinci bývají sychravé dny. Cesty jsou zasypány sněhem. Silničáři na sníh sypou písek. V kuchyni syčí voda. Večeříme chléb se sýrovou pomazánkou. Zbytky dáme na okno sýkorkám. Nasycení a umytí usínáme. Zdá se nám o lyžování a lyžařích.

Čítanka – str.128-131 Rybářská pohádka – odpověz písemně, co všechno bylo v řece, ale nepatřilo tam a napiš jedním slovem, jaký byl pan Karásek.

Pátek: 24.4. – pracovní sešit Slovní druhy str. 12 ústně, 13/3,4

list 2- doplň i,y,í,ý ve slovech s obojetnými souhláskami uprostřed slov – správnost si můžete ověřit na počítači nebo v pravidlech českého pravopisu

Prvouka – téma- Bezobratlí – interaktivní učebnice TAKTIK str. 65, probrané učivo si zopakuj v pracovním sešitě prvouky na str. 57

Písanka str. 22

Pondělí:27.4. – pracovní sešit Slovní druhy str. 12 ústně, 14/5,6

Čítanka str. 134-135 K. Čapek – Případ s havlovickým vodníkem – odpověz písemně, kdo vyprávěl příběh a komu.

Sloh – Napiš, co jsi dělal v neděli. Prosím o zaslání práce. Děkuji

Použij ve větách asi 30 slov.

Úterý: 28.4 – pracovní sešit Slovní druhy str. 12- ústně

-list 24/2,3,

– list 33/9,10 Prosím o zaslání práce. Děkuji

PRVOUKA Téma- opakování – doplň list OPAKOVÁNÍ – ŽIVOČICHOVÉ– LIST 1,2

Prosím o zaslání práce. Děkuji.

Středa:29.4. -pracovní sešit ČJ pro 3.ročník – Zájmena -str. 57/1-6

Písanka str. 23

Čtení – svoje kniha

DO 28.4-  M3

Téma: opakování

Uč. 67/4 ŠK – poslat

Uč. 67/7 F (kontrola na kalkulačce)

Početník1 – 19/třetí, čtvrtý sloupec

Početík1 – 25/2 sl.

Početník2 – 21/1 sl. – poslat

(PŘÍŠTĚ TEST)

 

4.TŘÍDA

DOBRÝ DEN,

opět posílám úkoly na 23. až 29.4.

čtvrtek:

Matematika 4

Početník 2/ strana 11 – opakujeme dělení – nezapomeň na zkoušku

Angličtina 4

Pracovní sešit s. 66/ cvičení 2 přečti nahlas o všech třech dětech, přelož, doplň, čí je to batoh.

Do školního sešitu udělej český překlad jednoho z dětí – vyber si.  cvičení mi pošli mailem

pátek:

Matematika 4

Jednotky délky –  zopakuj převody ze školního sešitu

Početník 2/ strana 19/ cvičení 1,2,3 – cvičení 1 mi pošli mailem

Vlastivěda 4

Učebnice strana 22- přečti si o  Přemysl Otakar II. do školního sešitu se pokus udělat zápis (pamatuj! – co je zvýrazněné, je důležité!)

Podívej se na youtube: Dějiny udatného českého národa č. 29.

pondělí:

Matematika 4

Zajímavé počítání – strana 29  všechna cvičení

Angličtina 4

učebnice strana 52 – THE SOLAR SYSTEM: přečti si nahlas, přelož si

Do školního sešitu zapiš celé věty 1-4 na spodní části učebnice. Toto cvičení mi pošli mailem.

 úterý:

Matematika 4

Zajímavé počítání – strana  30 všechna cvičení – cvičení 1,2 na straně 30 mi pošli mailem

Angličtina 4

Pracovní sešit s. 67/ cvičení 1 zakroužkuj správnou větu (pomůže ti učebnice s. 52)

 středa:

Vlastivěda 4

Učebnice strana 22 – 23 přečti si o  Václav II., Václav III.

vyplň pracovní list číslo 9.

opiš zápis:

 

Václav II.

– otec mu zemřel v 7 letech a strýc (poručník) Ota Braniborský ho věznil do 12 let

– zakládal města

– naleziště stříbra v Kutné Hoře

– razil stříbrné mince PRAŽSKÉ GROŠE

– KRÁL ČESKÝ A POLSKÝ

Václav III.

– KRÁL ČESKÝ,  POLSKÝ aUHERSKÝ

– ROKU 1306 BYL ZAVRAŽDĚN V OLOMOUCI

– VYMŘEL ROD PŘEMYSLOVCŮ PO MEČI (nejsou už mužští potomci, jen ženy)

Podívej se na tyto panovníky na Dějinách udatného českého národa  č. 30, 31, 32, 33.

 

Do 28.4.

ČJ4: téma: opakování

 

PS 49/48

PS 52/8, 9, 10

 

*Určete osobu, číslo a čas u těchto sloves–do ŠK (slovesné kategorie)

Umyjeme se

objevím

nosí

nepiješ

 

*určete pád, číslo, rod a vzor u těchto slov (mluvnické kategorie)

Ke lvovi

U sýkorky

Pod lvíčaty

Za slona

 

Opakovací test- poslat J

 

Uč. 65/1 – (nepovinné, stačí ústně)

 

KONTROLA

Uč.67/2

Umývat se, povídat si, stěhovat se, stěžovat si, seznámit se, malovat si, připravovat se, zpívat si, hrát si, přesvědčit se

 

Uč. 65/3

Staré domy, vzácné drahokamy, obilí na polích, poradíme Karlovi, náročné úkoly, lovečtí psi, na březích potoka, chytat ryby na červy, zaplatit penězi, pozorujeme jestřáby a pěnkavy, napiš dopisy, ostré střepy, jedeme do Břeclavi, auta s pytli uhlí a dříví, má to v krvi, voda v kotli, čekat chvíli, návštěva Bratislavy, výlet do Čáslavi, v povodí Vltavy, hrát s Italy a Francouzi

 

 

Přírodověda

Přečíst si Rostliny na loukách str. 46-47 (naučit se podle obrázků či ve skutečnosti rostliny poznávat, trávy nemusíte)

 

5.TŘÍDA

Dobrý den,

posílám úkoly na další týden:

čtvrtek:

Matematika 5

učebnice strana 26 -do sešitu zapiš:

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA PŘIROZENÝM

– OPIŠ ŽLUTÝ RÁMEČEK ZE STRANY 26 NAHOŘE + vzorové příklady

– do školního sešitu vypočítej cvičení 1 a 2 celé

Angličtina 5

– učebnice strana 50 / cvičení 1 a 2 do školního sešitu – toto cvičení mi pošli mailem

pátek:

Matematika 5

početník 2/ strana 28 (při násobení vedle sebe počítej od konce) – tuto stranu mi pošli mailem

Vlastivěda 5

– test bude v dalším mailu

pondělí:

Matematika 5

učebnice strana 29 -do sešitu zapiš:

Dělení desetinného čísla 10, 100,1000,…

Při dělení desetinného čísla 10 posouváme desetinnou čárku doleva o jedno desetinné místo = číslo se zmenšuje.

2,5 : 10 = 0,25             13,2 : 10 = 1,32               9 : 10 = 0,9

Při dělení desetinného čísla 100 posouváme desetinnou čárku doleva o dvě desetinná místa = číslo se zmenšuje.

25 : 100 = 0,25             13,2 : 100 = 0,132              0, 9 : 100 = 0,009

Při dělení desetinného čísla 1000 posouváme desetinnou čárku doleva o tři desetinná místa = číslo se zmenšuje.

25 : 1000 = 0,025            13,2 : 1000 = 0,0132               9 : 1000 = 0,009

– do sešitu učebnice strana 29/cvičení 1 a 3

Angličtina 5

v pracovním sešitě strana 83 – slovíčka 5Places – A My room – opsat do slovníčku, pro výslovnost si na interneru zapněte překladač z angličtiny do češtiny, zapište si tam to slovíčko a poslechněte

učebnice strana 52 – cvičení 1 ukazujte si na obrázky a čtěte slovíčka, která se učíte vyslovit
úterý:

Matematika 5

početník 2/ strana 29  – tuto stranu mi pošli mailem

Vlastivěda 5

Učebnice strana 32 až 33 – přečíst, pracovní list 10., opsat zápis

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 86, 87 a 88

Vznik Rakousko – Uherska

Roku 1867 se Rakouská monarchie rozdělila na dvě části: Rakouské země a Uhry

Češi zůstali součástí Rakouské země.

 České země

– povinná školní docházka na 8 let

– vznikla tělovýchovná jednota SOKOL

– roku 1883 bylo znovuotevřeno NÁRODNÍ DIVADLO

    osobnosti:

 1. DVOŘÁK – skladatel
 2. SMETANA – skladatel
 3. ALEŠ – malíř
 4. MÁNES – malíř
 5. NĚMCOVÁ – spisovatelka
 6. JIRÁSEK – spisovatel

středa:
Angličtina 5

pracovní sešit strana 42 /cvičení 1, 2, 3 – cvičení 3 mi pošli mailem
Matematika 5

Užitečné počítání strana 24/ celáa strana 25 – pětiminutovku

Pětiminutovku na boku mi pošli mailem.

 

ČJ5-TÉMA: Podmiňovací způsob

Tato slovesa obsahují slovo by, bys, bychom, byste. Například – Mohl bys přijít? My bychom tam nešly. Chtěli byste to zkusit?

Pozor, spisovně je byste, ale „bysme“ neexistuje! (Jen v hovorové řeči. Správně se říká bychom.

Do sešitu: PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

1.Já bych vařil            my bychom vařili

2.Ty bys vařil              vy byste vařili

3.On by vařil                oni by vařil

 

*Vyčasuj sloveso sázet a opakovat si v podmiňovacím způsobu do ŠK

*uč. Str. 97/2 do ŠK

*uč. 99/5 – stačí ústně (s rodiči)

 

*Opak. Učebnice str. 133/3, 2 (podtrhnout podmět) na F -pošlu na kontrolu

*test z ČJ – poslat mi ho 😊

PŘÍRODOVĚDA

Do ŠK:  KŮŽE

 

Hlavní funkce kůže:

 • Chrání tělo před škodlivými vlivy, vlivy okolního prostředí např. před infekcí a UV zářením
 • Udržuje stálou tělesnou teplotu
 • Jsou v ní umístěna hmatová tělíska, která vnímají teplo, chlad, bolest, povrch předmětů
 • Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, obočí, řasy a nehty

 

Přečíst si nervovou soustavu str. 52 (nyní máte test z Čj, takže test z Př necháme na příště) J