domácí práce do 22.5.

14 Kvě domácí práce do 22.5.

1.TŘÍDA

Domácí práce od 14. 5. do 15. 5. 2020 

Slabikář – procvičování di, ti, ni x dy, ty, ny str. 92, 93

 • básnička pro výslovnost: Vodník (František Synek)

Na lodi je lodník

a ve vodě vodník.

Lodník hledá vodníka,

ale vodník utíká.

 

 • Hra na tichou poštu: Posíláme šeptem slovo (se slabikou di, ti, ni x dy, ty, ny) – kladivo, budík, kniha, štika, udice, jahody, buchty, noty, šaty, motýl, zvony, …a dítě vyslovuje nahlas měkce či tvrdě, můžete vytleskat počet slabik
 • čtení s P
 • můj koníček – vypravujte….

Písanka – malé psací písmeno f a velké psací písmeno F str. 9, 10 + str. 11

 • https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M(Bobyho škola – Písanka –písmeno f, F – video na youtube)
 • doporučuji video pro správné psaní malého f: https://www.youtube.com/watch?v=u24L5Y3zUy0 (zkopírujte a vložte do vyhledavače youtube)
 • důležitý trénink nových písmen!!! (metodický list – problémovější písmena)
 • str. 11 – opis slov a přepis vět( Věta začíná…. a nejčastěji končí….)

 

M – Nákupy – Kolik zbývá do 20Kč? PS oranžový str. 53

 • trénujte počítání do 20 zpaměti (+, -)
 • procvičujte prosím psaní sloupečků příkladů sešit č. 513:

13 + 5 = 19 – 4 =

17 + 2 = 17 – 5 =

11 + 6 = 20 – 2 = Obodujte si prosím svoji práci- celkem max. 10bodů

13 + 4 = 20 – 6 = a ohodnoťte známkou i smajlíkem.

14 + 4 = 12 – 2 =

 

PRV – NEMOC x ÚRAZ– Pracovní zelená učebnice str. 72

 • pochopení rozdílu nemoc a úraz

 

Domácí práce od 18. 5. do 20. 5. 2020

Slabikář – průprava dě, tě, ně x di, ti, ni, x dy, ty, ny str. 88, 90, 91

 • procvičení slov s danými slabikami (sloupce slov, žebříky)
 • bě, pě, vě str. 94, 95
 • pečlivě pročtěte prosím sloupce slov, žebříky
 • vyznačte ve slovech slabiky bě, pě, vě
 • čtení s P

Písanka – nácvik velkého písmene Y str. 12 + malé písmeno g str. 13

 • nejdříve prosím o trénink!
 • procvičujte již známá písmena malá i velká (už jich známe dost!!!)
 • pro rychlíky: diktát slov a vět do bílé písanky

 

M – počítání s penězi – PS zelený str. 55 + str. 56

 • Srdíčkový úkol str. 55 žluté příklady přepište do sešitu č. 513 (stačí 3 příklady do jednoho sloupečky a 3 příklady do druhého sloupečku)
 • řešte slovní úlohy s názornými balónky str. 56, tvořte podobné úlohy o balóncích s nákresem, odpovídejte celou větou
 • průprava příkladů typu 20- 12, 20- 11, 20- 15,…..

 

PRV – HYGIENA, NEMOC, U LÉKAŘE – PROCVIČOVÁNÍ – Pracovní zelená učebnice str. 73

 • péče o zuby- zkontrolujte si prosím, zda čistíte zuby správně (Pan Zubík vzkazuje a připomíná: Čistěte zuby každý den ráno i večer!!!!)

 

Domácí práce od 21. 5. do 22. 5. 2020

 

Slabikář – Bělásek – str. 96

 • čtení s P, podle obrázků vyprávějte, o čem jste četli

Písanka – nácvik velkého písmene G str. 14 + str. 15

 • opis a přepis slov, jmen (Jména píšeme vždy s velkým písmenem!!!)

 

M – Nákupy – PS zelený str. 57

 • Kolik kdo utratil? Kdo nejvíce a nejméně?
 • počítejte do 20 zpaměti (+, -)

PRV – OPAKUJEME PROBRANÉ UČIVO (domácí zvířata, domácí mazlíčci, lidské tělo, nemoc a úraz)

 

 1. TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 2.ročník 14.5.2020 – 22.5.2020

Český jazyk – Téma -Slovní druhy – slovesa

Milé děti a rodiče.

Vcházíme do závěrečné části naší výjimečné práce a spolupráce při vzdělávání vašich dětí. Velký dík vám za trpělivost, zájem a zodpovědný přístup. Tentokrát zadám práci až do 22.května a vytvořím ji tak, aby si děti mohly udělat od čtvrtka takové krátké volno, než se navrátí zpět do školy.

opakuj řadu slovních druhů

Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje / sedí, zpívali, budou spát/.

Textu v rámečku se říká poučka a několikrát si ji přečti, abys ji porozuměl a zapamatoval si ji.

Učebnice ČJ 2.r. 82/4 – popros rodiče a ústně seřaďte slova podle toho, jak jdou časově za sebou.

Učebnice ČJ 2.r. 83/9 – napište podle zadání do ŠS – prosím o zaslání práce

Pracovní sešit ČJ 2.ročník str.26/1-přečti si,26/3,4,5 – splň podle zadání.

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r-slovní druhy

Diktát pro tento týden: učebnice ČJ 2.r.83/7. Děkuji

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, nejvíce dvě až tři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.

 

Písanka str. 30,31

Čítanka str. 137 – Smějeme se každý den…přečti si článek, odpověz na hádanky

Čítanka str. 144 – 146. Bob a Bobek… Odpověz si ústně na otázky 146/1,2

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna.

 

PRVOUKA

Téma Domácí mazlíčci – interaktivní učebnice TAKTIK str.58, přečti si a odpověz ústně na otázky.

pracovní sešit str. 63/1,2,3 – prosím o zaslání práce ¨

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Český jazyk – Téma -Slovní druhy – slovesa

Milé děti a rodiče.

Vcházíme do závěrečné části naší výjimečné práce a spolupráce při vzdělávání vašich dětí. Velký dík vám za trpělivost, zájem a zodpovědný přístup. Tentokrát zadám práci až do 22.května a vytvořím ji tak, aby si děti mohly udělat od čtvrtka takové krátké volno, než se navrátí zpět do školy.

opakuj řadu slovních druhů

Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje / sedí, zpívali, budou spát/.

Textu v rámečku se říká poučka a několikrát si ji přečti, abys ji porozuměl a zapamatoval si ji.

 

Čtvrtek 14.5.

Učebnice ČJ 2.r. 82/4 – popros rodiče a ústně seřaďte slova podle toho, jak jdou časově za sebou.

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r-slovní druhy

Písanka str.30

Čítanka str. 137 – Smějeme se každý den…přečti si článek, odpověz na hádanky

 

Pátek : 15.5.

Pracovní sešit ČJ 2.ročník str.26/1-přečti si, 26/3 podle zadání

Prvouka – Téma – Domácí mazlíčci – interaktivní učebnice TAKTIK str.58, přečti si a odpověz ústně na otázky.

 

Pondělí: 18.5.

Učebnice ČJ 2.r. 83/9 – napište podle zadání do ŠS – prosím o zaslání práce

Čítanka str. 144 – 146. Bob a Bobek… Odpověz si ústně na otázky 146/1,2

 

Úterý 19.5.

Pracovní sešit ČJ 2.ročník str. 26/4,5 – splň podle zadání.

pracovní sešit str. 63/1,2,3 – prosím o zaslání práce

 

Středa:20.5.

Diktát pro tento týden: učebnice ČJ 2.r.83/7. Děkuji

Písanka str.31

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, neslabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

 

MATEMATIKA 2

Do 20.5.

Téma: dělení třemi, deseti  (komu to jde, může se samozřejmě dopředu učit násobilku čtyř)

Početník 2 – str. 9/1., 2. sloupec – poslat mi to 😊

Početník 2  – str. 5/dodělat

PS2 – str. 39 celá – poslat mi to 😊

 

Do 22.5.

Téma: násobilka čtyř

(začít se učit násobilku čtyř)

 

3.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 3.ročník od 14.5. – 22.5. 2020

Milé děti a rodiče.

Vcházíme do závěrečné části naší výjimečné práce a spolupráce při vzdělávání vašich dětí. Velký dík vám za trpělivost, zájem a zodpovědný přístup. Tentokrát zadám práci až do 22.května a vytvořím ji tak, aby si děti mohly udělat od čtvrtka takové krátké volno, než se vrátí zpět do školy.

 

Český jazyk – téma – Slovní druhy – slovesa procvičování, příslovce

opakuj řadu slovních druhů

Příslovce nám blíže určují děj a činnost. Například kde, kdy nebo jak se co stalo. Proto s nimi odpovídáme na otázky kde, kam, kdy, jak. Označujeme je číslicí 6.

Textu v rámečku se říká poučka a několikrát si ji přečti, abys ji porozuměl a zapamatoval si ji.

pracovní sešit Slovní druhy str. 23, přečti si tabulku s příslovci

pracovní sešit Slovní druhy str. 24/1,2,3 25//4,5 26/7,8 27/10

pracovní sešit Český jazyk 3.r. -59/1 -3 věty, 59/2-doplň slova z nabídky/chodí, ozývá, kopá, volá, padá, utrhne/. Přísloví si přečti a zamysli se, co se v nich skrývá za myšlenku a poučení. 59/3,4,5 – podle zadání

60/2,4 60/3 – práce navíc Procvičování na počítači na adresách: https://www.skolasnadhledem.cz/, český jazyk, Školákov – slovní druhy, vyjmenovaná slova

Diktát pro tento týden z učebnice Český jazyk 3,r. bílá str. 69/3

Ústně se zeptejte na příslovce, odůvodněte a pak prosím nadiktujte jako diktát. Děkuji. Prosím o zaslání práce

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, tak čtyři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

 

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.
 7. Zda tam jsou vyjmenovaná nebo příbuzná slova

 

Písanka str. 27,28

Čítanka str.144 – Rostliny, které nám pomáhají. Odpověz písemně do ŠS, které rostliny nás šatí. Str. 145

Čítanka str.146,147 – H.CH.Andersen – Sedmikráska. Odpověz písemně do ŠS, proč lidé pěstují na zahradě květiny.

 

Prvouka

Téma Výpravy do Vesmíru, interaktivní učebnice Taktik str. 69. , pracovní sešit str. 60/1.2, 60/3 – práce navíc. Možné shlédnout na youtube – Cesta do Vesmíru, je to dost dlouhé, tak stačí kousek, podle toho, jak tě to bude zajímat.

Téma – opakování učiva – prosím o zaslání práce

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Milé děti a rodiče.

Vcházíme do závěrečné části naší výjimečné práce a spolupráce při vzdělávání vašich dětí. Velký dík vám za trpělivost, zájem a zodpovědný přístup. Tentokrát zadám práci až do 22.května a vytvořím ji tak, aby si děti mohly udělat od čtvrtka takové krátké volno,než se vrátí zpět do školy.

Český jazyk – téma – Slovní druhy – slovesa procvičování, příslovce

Čtvrtek : 14.5.

pracovní sešit Český jazyk 3.r. -59/1 -3 věty, 59/2-doplň slova z nabídky/chodí, ozývá, kopá, volá, padá, utrhne/. Přísloví si přečti a zamysli se, co se v nich skrývá za myšlenku a poučení. 59/3,4,5 – podle zadání

Písanka 27

Čítanka str.144 – Rostliny, které nám pomáhají. Odpověz písemně do ŠS, které rostliny nás šatí. Str. 145

 

Pátek : 15.5.

opakuj řadu slovních druhů

Příslovce nám blíže určují děj a činnost. Například kde, kdy nebo jak se co stalo. Proto s nimi odpovídáme na otázky kde, kam, kdy, jak. Označujeme je číslicí 6.

Textu v rámečku se říká poučka a několikrát si ji přečti, abys ji porozuměl a zapamatoval si ji.

pracovní sešit Slovní druhy str. 23, přečti si tabulku s příslovci, 24/1,2

Téma Výpravy do Vesmíru, interaktivní učebnice Taktik str. 69. , pracovní sešit str. 60/1.2, možné shlédnout na youtube – Cesta do Vesmíru, je to dost dlouhé, tak stačí kousek, podle toho, jak tě to bude zajímat.

Str. 60/3 – práce navíc

 

Pondělí: 18.5.

pracovní sešit Slovní druhy str. 24/2,3 25/4,5 Procvičování na počítači na adresách: : https://www.skolasnadhledem.cz/, český jazyk, Školákov – slovní druhy, vyjmenovaná slova

Písanka str. 28

 

Úterý : 17.5.

pracovní sešit Český jazyk 3.r. 60/2,4

Procvičování na počítači na adresách

Prvouka opakování – prosím o zaslání práce

Čítanka str.146,147 – H.CH.Andersen – Sedmikráska. Odpověz písemně do ŠS, proč lidé pěstují na zahradě květiny.

 

Středa: 20.5.

pracovní sešit Slovní druhy str. 26/7,8 27/10

Diktát pro tento týden z učebnice Český jazyk 3,r. bílá str. 69/3

Ústně se zeptejte na příslovce, odůvodněte a pak prosím nadiktujte jako diktát. Děkuji. . Prosím o zaslání práce

Čtení – svoje kniha

MATEMATIKA 3

Do 20.5.

Téma: písemné odčítání trojciferných čísel

Početník 2 – str. 8/ 2 sloupce – poslat mi to J

Početník 2 – str.6/druhý a třetí sloupec

Početník 2 – str. 21/třetí sloupec

AJ3

-opakování, pracovní list

Do 22.5.

M3 – Opakování

Početník 2 – str. 6/4. sloupec

Početník 2 – str. 21/čtvrtý sloupec

Aj-opakovat si vše

4.TŘÍDA

DOBRÝ DEN,

opět posílám úkoly:

čtvrtek

Matematika 4

Zajímavé počítání strana 37 – bez Zlomky 6 ty ne!!!

pátek

Vlastivěda 4

Učebnice strana 30-31 přečti si o ŽIVOTĚ VE STŘEDOVĚKU.,

opiš si zápis:

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

obyvatelé- KRÁL

– ŠLECHTA – nižší = ZEMANÉ, vyšší = PÁNI
– DUCHOVENSTVO – PAPEŽ, KARDINÁL, ARCIBISKUP, BISKUP, FARÁŘ = jsou kněží; MNIŠI, JEPTIŠKY = žijí v klášterech
– obyčejní lidé = obchodníci, řemeslníci, zemědělci, chudina

 

Obyčejní lidé museli platit: DANĚ KRÁLI, DESÁTEK CÍRKVI, DÁVKY ŠLECHTĚ

 

pondělí

Matematika 4

Zajímavé počítání strana 38 – bez Zlomky 7 ty ne!!!

Angličtina 4

Opakujeme měsíce: do školního sešitu si napiš měsíce nejprve česky = anglicky, pokud potřebuješ pomoci, koukni se do prac. sešitu strana 97 /unit 8

učebnice strana 64 – přečti si January a do školního sešitu přelož. resolution = předsevzetí
úterý:

Matematika 4

Zajímavé počítání strana 39 – celá

Angličtina 4

učebnice strana 64 – přečti si February a do školního sešitu přelož.

středa:

Angličtina 4

učebnice strana 64 – přečti si March a do školního sešitu přelož. všechny tři překlady mi pošli mailem
Vlastivěda 4

Učebnice strana 32 přečti si o  GOTICE., vyplň pracovní list č. 11
opiš si zápis:

 

GOTIKA

-vznikla v polovině 14. století ve FRANCII
– ZNAKY: opěrný systém, lomený oblouk, vysoké štíhlé věže, okenní vitráže
– STAVITELÉ: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř
– stavby: Křivoklát, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, chrám sv. Víta,…

Podívej se na tyto DÍLY na Dějinách udatného českého národa:  č. 41.

DO 22.5.

Dobrý den čtvrťáci,

mám pro vás jen pár věcí:
1/ VLASTIVĚDA: učebnice strana 34 – přečíst Jan Hus
opiš zápis: JAN HUS
= kněz a mistr na univerzitě
= kázal v KAPLI BETLÉMSKÉ v Praze
= kritizoval prodávání ODPUSTKŮ za hříchy
= chtěl, aby církev byla chudá a sloužila věřícím
= byl pozván na KONCIL do Kostnice = odsouzen za kacířství a 6.7.1415 upálen
Podívejte se na youtube – Dějiny udatného českého národa číslo 42
 ZKONTROLUJTE SI, ŽE MÁTE OPSÁNY VŠECHNY ZÁPISY, KTERÉ JSEM VÁM POSLALA!!!!!
2/ Matematika: Početník celá strana 22  – kontrola proběhne v pondělí společně ve škole.
3/ ANGLIČTINA: DO SLOVNÍČKU OPIŠ: SLOVÍČKA STRANA 97/UNIT 8 OD ZAČÁTKU poslední opiš slovíčko hot – vynech měsíce  (je to 14 slovíček) – nauč se je na pondělí psát.
V PONDĚLÍ BUDE PODLE ROZVRHU NA WEBU ŠKOLY: ČJ, M, AJ, VV, TV- formou procházky do přírody. Také máte v pondělí ( čtvrťáci a páťáci) hned po obědě LOGIKO ( 13:00 – 14:00) – netýká se to těch, kteří se nevrací do školy.
Těšíme se na vás!!!!

ČESKÝ JAZYK 4

Do 20.5.

Téma: Minulý čas (slovesa končí na -l, li-ly, la a většinou mají u sebe sloveso být-jsou složená: učil jsem se, zastavili jsme)

Uč. 71/1 (ústně, dobrovolně)

uč. 71 dole-podívat se na rámeček

uč.71/2 do sešitu -poslat mi to 😊

Uč. str. 70/4 do ŠK

PS str. 55/19

PS str. 57/27

/u PS si udělejte kontrolu pomocí klíče/

 

Přírodověda: téma Rostliny v okolí lidských obydlí

Přečíst str. 54, 55

Do sešitu si opsat z učebnice DĚLENÍ ZELENINY (první větu a rozdělení zeleniny s příklady)

Do 22.5.

ČJ4 – Opakování

PS 56/23

PS58/28

 

Přírodověda – přečíst si str. 56 a 57

5.TŘÍDA

DOBRÝ DEN

čtvrtek

Matematika 5

opakuj jednotky obsahu – početník strana 38 – celá.

pátek

Vlastivěda 5

Učebnice strana 37 – přečíst Konec války

udělej si stručný zápis: tmavě vyznačené informace jsou důležité

vyplň pracovní list číslo 12.

 pondělí:

Matematika 5

užitečné počítání strana 29 – celá strana, pětiminutovku na boku mi pošli mailem

Angličtina 5

pracovní sešit strana 44 /cvičení 1,2 – cvičení mi pošli mailem

úterý:

Vlastivěda 5

Učebnice strana 40 – 41 – přečíst celé dvě strany
opsat zápis:

ŽIVOT za 1. republiky

= průmysl –  BAŤA, CUKROVARY, PIVOVARY, TESTILNÍ A STROJNÍ PRŮMYSL, VÝROBA ZBRANÍ

= osmihodinová pracovní doba

Tomáš Garrigue Masaryk

= PREZIDENT, zvolen ještě třikrát

= kultura = Osvobozené divadlo = VOSKOVEC + WERICH + JEŽEK

= Karel Čapek  – Hovory s T.G.M.

= biograf = kino, gramofon,…

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 96, 97 a 98
středa:

Angličtina 5

Do školního sešitu si zapiš gramatiku: pracovní sešit strana 77/ tabulka 5.2

Poté si nahlas přečti a přelož v učebnici strana 54/This is our hause – ukazuj si na obrázku

Matematika 5

užitečné počítání strana 20 – celá strana, V13, V14 dole mi pošli mailem

DO 22.5.

Dobrý den páťáci,

mám pro vás jen pár věcí:
1/ VLASTIVĚDA: učebnice strana 42 – přečíst Cesta k zániku ČSR
opiš zápis: KONEC 1. REPUBLIKY
= od roku  1935 je prezidentem EDVARD BENEŠ
= MNICHOVSKÁ DOHODA (1938) = Hitler získal od Francie a Velké Británie souhlas s obsazením SUDET
= 15.3.1939 = obsazení ČSR nacisty
= 16.3.1939 = vzniká PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA a Slovenský štát
= zemi vládne německý PROTEKTOR, prezidentem je EMIL HÁCHA
Podívejte se na youtube – Dějiny udatného českého národa číslo 98 a 99
 Vyplňte pracovní list číslo 13.
2/ Matematika: Užitečné počítání celá strana 31, i pětiminutovku – kontrola proběhne v pondělí společně ve škole.
3/ ANGLIČTINA: DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: z učebnice strana 54/cvičení 5 doplň podle obrázku – kontrola v pondělí ve škole.
4/ ZKONTROLUJ SI, ŽE MÁŠ VŠECHNY ZADANÉ ÚKOLY HOTOVÉ.
V PONDĚLÍ BUDE PODLE ROZVRHU NA WEBU ŠKOLY: ČJ, M, AJ, VV, TV- formou procházky do přírody. Také máte v pondělí ( čtvrťáci a páťáci) hned po obědě LOGIKO ( 13:00 – 14:00).
Těšíme se na vás!!!!

 

ČESKÝ JAZYK 5

Do 20.5.

Téma: opakování podmětu vyjádřeného a nevyjádřeného (zákl. skl .dvojice)

Uč.str. 130/1 – do Šk napsat základní skladební dvojice –  poslat mi to 😊

PS2-str.47/1,3

Do ŠK slovesné a mluvnické kategorie: -poslat mi to

Snažil bych se

Opravil mi to

Natíráme plot

Budou opékat

Skončí to

 

Na plotě

Z dálky

Špinavý od štětce

Natřené sloupky

Pohladil kůzle

 

Přírodověda

Nalepit do sešitu – smysly

Přečíst hormonální soustavu str. 56

Do 22.5.

ČJ5-Opakování

Uč. str. 130/3 a, b, c do ŠK.

PS2 – 47/2 (podtrhnout přísudky (slovesa) vlnovkou)

 

 

Přírodověda

Přečíst  Rozmnožovací soustavu – str. 57, 58