domácí práce na 14.-15.4.

08 Dub domácí práce na 14.-15.4.

 1. TŘÍDA

Domácí práce během velikonočních prázdnin

Velikonoce budou letos pro nás jiné, ale přesto věřím, že si je užijeme! Nechci Vás a moje žáky zavalit prací, ale doporučuji nevypadnout úplně z rytmu!! Děkuji za pochopení a přeji pohodové Velikonoce v kruhu rodiny. S pozdravem Vaše paní učitelka Mirka Škorvánková

Slabikář – str. 75 zaměřte se prosím na cvičení Kam patří H, CH?(jestli uděláte celou stranu ponechám na Vás)

· povídejte na téma Velikonoce (Slabikář str. 59)- naučte se jednoduchou koledu ze Slabikáře nebo jinou třeba Hody, hody …. (pošlu další pro inspiraci)

· buďte kreativní a něco si vytvořte (kluci pomlázku, holky velikonoční kraslici a nebo pomožte mamince či tatínkovi něco dobrého upéci – pouze doporučuji a nebudu kontrolovat!!! Nejlepší je společný prožitek!)

Písanka – str. 35, 37(průprava slov s malým písmenkem ř a trénujeme přepis!)Byl by i úkol na prázdniny!

· připomínám opakujte prosím známá a zvládnutá písmenka

M – opakujte ústně počítání do 10 i 15(můžete zkoušet ústně řadu čísel od 10, od 12, od 15, od 17 do 20 i pozpátku)

PRV- svátky jara- hýbejte se, radujte se, choďte do přírody a trénujte ústně celé zvířecí rodinky (beran, ovce, jehně …)

Domácí práce od 14. 4. do 15. 4. 2020

Slabikář – zopakujeme str. 75 (čteme věty)

· Věta začíná velkým písmenem a nejčastěji končí tečkou. Připomínejte si prosím!!

· do bílé písanky zkuste opsat dole 2 věty (vyberte si!)

· str. 76 (básničku se naučíme až ke Dni maminek!)

Písanka – nácvik velkého psacího písmene Ř (už umíte R hurá!!) str. 36

· procvičujte známá psací písmenka malá i velká (už jich umíme dost!)

M-čísla 16- 20, počítání do 20 (sčítání i odčítání), PS zelený 42, 43, 44 (vynechte prosím!!) str. 45 – nákupy (pro rychlíky: dvojice příkladů můžete přepisovat na tabulku), tvořte slovní úlohy, jak děti hrají kuličky (na otázku odpovídejte prosím celou větou)

· PS oranžový str. 42 + PS zelený str. 43(v zeleném sešitě pouze pozorujte dvojici příkladů, počítejte zpaměti a do oranžového sešitu pište výsledky!)

· pro rychlíky: zkuste si přepsat sloupeček příkladů na tabulku z PS zelený str. 43

PRV – zvířata na statku (domácí zvířata), Pracovní zelená učebnice str. 63(koláž nedělejte!!!)

· pojmenování celých zvířecích rodin (kozel, koza, kůzle, kůň, kobyla, hříbě, …

 

2. TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 2.ročník 9.4.2020 – 15.4.2020

Milé děti, zdravím vás. Chválím vás za vaši práci, kterou mi vy nebo vaši rodiče posílají. Ale i vy si můžete svoji práci ohodnotit. Vzpomínáte si, jak jste si v minulém školním roce hodnotily v týdenním plánu na konci týdne svou práci pomocí smajlíků? I tak byste to mohly dělat u některých svých prací. Jak to uděláte, tak to bude správně, Je to vaše hodnocení. Pokud něco ze zadané práce nepochopíš nebo nezvládneš, tak to nevadí, uděláme si na to čas, až se vrátíme do školy. Pracuj podle svého tempa, Pokud bys chtěl práci navíc, je označena +. Pokud nestíháš, pracuj podle možností po dohodě s rodiči.

Od 9.4. – 13.4. bychom měli Velikonoční prázdniny. Proto vám nebudu zadávat úkoly a užijte si je s vašimi nejbližšími ve sváteční pohodě.

Český jazyk – Téma -Slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ, BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

Cíl: Uvědomit si, že v těchto slabikách vyslovujeme j, ale místo toho píšeme háček nad e a ve slovech se slabikou mě, slyšíme ň, ale nepíšeme ho tam. O slovech, kde píšeme bje/ např. objev atd…/se ve 2. ročníku zatím nezmiňujeme.

Učebnice Český jazyk 2.ročník

Str.75/4 –vypiš slova místo obrázků do ŠS, 75/5 – práce navíc +

Pracovní sešit 19/5a,b, 19/6a 19/16b – práce navíc +

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r., písmeno ě, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

Diktát

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, nejvíce dvě až tři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.

Diktát na tento týden:

Zdeněk jede s dědou k tetě. Pěkně se oblékl. Ze skříně si vzal hezký kabát. Po cestě z vlaku viděl zbořený hrad. Teta Běta na ně čekala.

Písanka str. 24 – prosím o zaslání práce. Děkuji.

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna.

PRVOUKA

Téma – Já to hravě zvládnu, pracovní sešit 56 – zkus doplnit, co sis zapamatoval. prosím o zaslání práce. Děkuji.

.

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Út : 14.4- Uč Čj 2,r – str.75/4 –vypiš slova místo obrázků do ŠS, 75/5 – práce navíc +

Látku je možné procvičovat na počítači: Školákov český jazyk 2.r., písmeno ě, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

napiš diktát podle pokynů

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

MATEMATIKA

Téma: Násobení číslem 1

PS2  49/1,2 (horní a prostřední cvičení)

Prosím, napište mi, jak jde dětem násobilka dvou (násobení i dělení). Bohužel nezbývá nic jiného, než se to „naučit“ zpaměti. Počítání v řadě (2-4-6) je do života k ničemu.  A ještě jedna věc. Jestliže máte dotaz, napište mi do předmětu v mejlu „dotaz“, aby se mi neztratil v ostatních mejlech a mohla jsem Vám co nejdříve odpovědět. Děkuji a přeji hodně pevných nervů, trpělivosti a krásných dnů. J

3.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE od 9.4. – 15.4. 2020

 1. třída

Milé děti, zdravím vás. Chválím vás za vaši práci, kterou mi vy nebo vaši rodiče posílají. Ale i vy si můžete svoji práci ohodnotit. Vzpomínáte si, jak jste si v minulém školním roce hodnotily v týdenním plánu na konci týdne svou práci pomocí smajlíků? I tak byste to mohly dělat u některých svých prací. Jak to uděláte, tak to bude správně, Je to vaše hodnocení. Pokud něco ze zadané práce nepochopíš nebo nezvládneš, tak to nevadí, uděláme si na to čas, až se vrátíme do školy. Pracuj podle svého tempa, Pokud bys chtěl práci navíc, je označena +. Pokud nestíháš, pracuj podle možností po dohodě s rodiči.

Od 9.4. – 13.4. bychom měli Velikonoční prázdniny. Proto vám nebudu zadávat úkoly a užijte si je s vašimi nejbližšími ve sváteční pohodě.

Český jazyk – téma – Slovní druhy – přídavná jména, procvičování psaní i,y po obojetných souhláskách uprostřed slova

zopakuj řadu slovních druhů, rozděl je na ohebná a neohebná, přiřazuj ke slovnímu druhu jeho číslo, např. sloveso-5, uč se podle kartiček, co který slovní druh vyjadřuje a podle čeho ho poznám

Slovní druhy – pracovní sešit pro 3.ročník

str. 7 – přečti si stránku, nauč si tučně napsanou větu

str. 8/1, 8/2- ústně 8/2-písemně práce navíc+

Učebnice ČJ bílá – 66/2,3,4 do ŠS

Diktát pro tento týden

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, tak čtyři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.
 7. Zda tam jsou vyjmenovaná nebo příbuzná slova

Diktát pro tento týden:

Výr velký je naše největší sova. Vyskytuje se vzácně. Myslivci ho chrání, aby nebyl vyhuben. Nápadným znakem jsou pírka na hlavě. Na lov vylétá před východem slunce. Loví jen živá zvířata. Vyniká rychlostí a vytrvalostí.

Učivo je možné procvičovat na školákov ČJ 3.ročník – slovní druhy – přídavná jména

Písanka str. 19 .

Čítanka str.124 – vylušti rébus –

Čítanka str. 124-125 – Jak pampeliška roste – odpověz písemně: Které dvě květiny jsi našel v článku? Napiš tři další léčivé rostliny, které znáš.

PRVOUKA

Téma – Živočichové – ryby – pracovní sešit str.54

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 63

Využij a pusť si na počítači Školákov -Prvouka 3.r. Ryby – pěkné

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Nový pracovní sešit – Slovní druhy

zopakuj řadu slovních druhů, rozděl je na ohebná a neohebná, přiřazuj ke slovnímu druhu jeho číslo, např. sloveso-5, přiřazuj k sobě kartičky, které jsi dostal

Út : 14.4.- str. 7 – přečti si stránku, nauč si tučně napsanou větu

str. 8/1, 8/2- ústně 8/2-písemně práce navíc+

napiš diktát podle pokynů

Čítanka str.124 – vylušti rébus –

Čítanka str. 124-125 – Jak pampeliška roste – odpověz písemně: Které dvě květiny jsi našel v článku? Napiš tři další léčivé rostliny, které znáš.

St :.15.4. Učebnice ČJ bílá – 66/2,3,4 do ŠS

PRVOUKA

Téma – Živočichové – ryby – pracovní sešit str.54

-učivo najdeš na počítači v interaktivní učebnici TAKTIK Prvouka 3.ročník str. 63

Využij a pusť si na počítači Školákov -Prvouka 3.r. Ryby – pěkné

Písanka 19

 

MATEMATIKA

Téma: Opakování zaokrouhlování

P 19/2 sloupce, P 18/třetí sloupec

Prosím, napište mi, jak jde dětem zaokrouhlování  a odčítání pod sebou, které jste s nimi probírali už bohužel sami.  A ještě jedna věc. Jestliže máte dotaz, napište mi do předmětu v mejlu „dotaz“, aby se mi neztratil v ostatních mejlech a mohla jsem Vám co nejdříve odpovědět. Děkuji a přeji hodně pevných nervů, trpělivosti a krásných dnů. J

 

4.TŘÍDA

Dobrý den,

posílám úkoly na úterý a středu po Velikonocích (14. a 15.4.). Před Velikonoci si vyrobte sami bez pomoci rodičů podle návodu v příloze do pracovních činností, pochlubte se, jak vám to šlo.

úterý – středa:

Matematika 4

Početník 2/ strana 5 – cvičení 3 a 4 – sčítání a odčítání pod sebou

cvičení 3 mi pošli mailem

Početník 2/ strana 7 – násobení pod sebou

Angličtina 4

v učebnici strana 97/ unit 7 vyhledej a zapiš do slovníčku povolání, ostatní slovíčka nepiš

učebnice strana 49 – přečti si nahlas, přelož si co dělají jednotlivá povolání.

V pracovním sešitě udělej na straně 63/ cvičení 2. Toto cvičení mi pošli mailem.

Vlastivěda 4

Učebnice strana 18 – 19, pracovní list číslo 8.
zápis:

Románský sloh

-vznikl v Itálii na počátku 11. století,  v Českých zemích se rozvíjel až do poloviny 13. století.

Při klášterech vznikaly školy pro šlechtice a budoucí duchovní.

Církev se stala nositelem vzdělanosti.

Univerzálním jazykem vzdělanců byla latina.

Při klášterech působila skriptoria, kde se opisovaly knihy, vznikaly kroniky, legendy.

Prvním kronikářem u nás byl KOSMAS.

znaky románského slohu:

– tlusté zdi z kamene

– malá půlkruhová okna (sdružená)

stavby:

rotundy = kostely kruhovitého tvaru

– baziliky

Příští týden bude test!!!

 

ČJ4 – téma: opakování

*Určete osobu, číslo a čas u těchto sloves – do ŠK (slovesné kategorie)

Uklízíme si

Obědvám

Skládá

Hraješ si

 

*určete pád, číslo, rod a vzor u těchto slov (mluvnické kategorie)

Na zahradě

Pod pařezem

Bez kocoura

K potoku

 

Prosím, napište mi, jak jdou dětem koncovky podstatných jmen (vzory), hlavně u vzoru pán. A ještě jedna věc. Jestliže máte dotaz, napište mi do předmětu v mejlu „dotaz“, aby se mi neztratil v ostatních mejlech a mohla jsem Vám co nejdříve odpovědět. Děkuji a přeji hodně pevných nervů, trpělivosti a krásných dnů. J

 

5.TŘÍDA

Dobrý den,

posílám úkoly na úterý a středu po Velikonocích (14. a 15.4.). Před Velikonoci si vyrobte sami bez pomoci rodičů podle návodu v příloze do pracovních činností, pochlubte se, jak vám to šlo.

úterý – středa:

Angličtina 5

pracovní sešit strana 39/ cvičení 4 až 6 – zopakuj si čas přítomný prostý (he, she, it plays, does, doesn´t), ve cvičení 5 přečti, přelož a zatrhej podle sebe a cvičení 5 mi pošli mailem

Matematika 5

početník 2/ strana 15 a 17 opakujeme dělení a slovní úlohy

Stranu 17 mi pošlete mailem

Vlastivěda 5

Učebnice strana 28 až 29 – přečíst, pracovní list 8., opsat zápis

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 84 a 85

Revoluční rok 1848

V roce 1848 vypuklo povstání proti HABSBURKŮM.

V Praze se koná SLOVANSKÝ SJEZD = shromáždění zástupců Čechů, Slováků, Poláků a Srbů.

1849 – revoluce byla poražena – na trůn nastupuje FRANTIŠEK JOSEF I.

– zrušil robotu a poddanství

– vládl 68 let do začátku 1. světové války

– vládl ABSOLUTISTICKY = sám a neomezeně rozhoduje

– čeština byla potlačena

– vlastenci jsou pronásledováni – např. Karel Havlíček Borovský

 

 

ČJ5 – téma: opakování

* opakování „jsem-sem, jsi-si“ PS2 28/5

*Určete osobu, číslo a čas u těchto sloves – do ŠK (slovesné kategorie)

Uklízeli jsme si

Obědvám

poskládá

Hraješ si

 

*určete pád, číslo, rod a vzor u těchto slov (mluvnické kategorie)

Na zahradě

Pod pařezem

Bez kocoura

K potoku

Prosím, napište mi, jak jdou dětem slovesa – psaní i/y u sloves. A ještě jedna věc. Jestliže máte dotaz, napište mi do předmětu v mejlu „dotaz“, aby se mi neztratil v ostatních mejlech a mohla jsem Vám co nejdříve odpovědět. Děkuji a přeji hodně pevných nervů, trpělivosti a krásných dnů. J