domácí práce do 13.5.

07 Kvě domácí práce do 13.5.

Domácí práce od 7. 5. do 8. 5. 2020 (Státní svátek – Den vítězství) 

1.TŘÍDA

Slabikář – průprava ď, ť, ň + dě, tě, ně (str. 86 čtení jmen, 87 žebřík slov, str. 88 fialový tulipán čtěte slova)+ str. 89

 • vyznačte v článku slova se slabikami dě, tě, ně
 • čtení s P (ptejte se: Kdo je Matěj? Bydlí babička a děda v Přibyslavi? Maminka upekla bábovku? Babička s dědou přijeli vlakem? …)

Písanka – dopisujeme do str. 5 velké psací písmeno CH a skočíme na str. 7(opis a přepis slov)

 • Rychlíci můžou začít nacvičovat velké psací písmeno D!! PEČLIVĚ PROSÍM NATRÉNUJTE!!!

M – Nákupy – PS zelený str. 53, 54 (průprava ústní s puntíky na kartách, lze také počítat pomocí rozkladu, pouze srdíčkový úkol dopište výsledky)

PRV – PROCVIČOVÁNÍ – LIDSKÉ TĚLO

 • ústně popisujte jednotlivé části našeho těla (hra)

Domácí práce od 11. 5. do 13. 5. 2020

Slabikář – měkké slabiky di, ti, ni x tvrdé slabiky dy, ty, ny str. 90, 91

 • důkladně prosím pročtěte slova (několikrát!)
 • přehánějte měkkost a tvrdost

Písanka – velké psací písmeno D str. 6 + str. 8

 • nejdříve natrénujte poctivě prosím písmeno D
 • str. 8 – opis slov, přepis vět
 • zkuste prosím do bílé písanky i kratičký diktát (alespoň dvě věty): Dana jedla kaši. Petr vedl kolo. PRO ŠIKULY: Lucka chytá motýla. KONTROLA NUTNÁ!!

M – Kolik mají celkem? PS oranžový str. 51, 52

 • dopisujte příklady ke slovním úlohám i výsledky do odpovědí (Ptáme se stále otázkou: Kolik mají celkem autíček, sponek, kuliček,…? Odpovídejte celou větou!)
 • počítáme Kč, rozměňujeme 10Kč
 • Kolik litrů vody? dopisujeme 5l písmeno píšeme malé psací!
 • procvičujte prosím +, – do 20 zpaměti (14- 3, 15+5, 17-3, 18-4, 16+3, ….)

PRV – RUCE – Pracovní zelená učebnice str. 71

 • pojmenováváme jednotlivé prsty (viz básnička Kamarádi)
 • HYGIENA – péče o tělo (Důležité mytí rukou v době KORONAVIRU!)

 

2.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 2.ročník 7.5.2020 – 13.5.2020 

Český jazyk – Téma -Slovní druhy – podstatná jména

Cíl: tento týden si budete ještě procvičovat podstatná jména.

8.5. 2020 – státní svátek, připomeneme si konec 2.světové války

Pracovní sešit ČJ 2.ročník str.24/1,2,3,4, 24/3,4 prosím o zaslání práce

25/5a,b 25/6

Diktát

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, nejvíce dvě až tři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

 

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.

 

Diktát na tento týden:

Potůček přejdi po lávce! Za kamny stojí koště. Nedívej se pořád na hodinky. Chléb si ukroj nožíkem. Půjdeme se podívat na hráz rybníka.

 

Písanka str. 29 prosím o zaslání práce

Čtecí list – přečti si text Sportujeme a popros rodiče a ústně jim odpověz na otázky

Čítanka str. 134-136 Jak se měli na pouti, 135/1, 136/1 – odpověz ústně

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

Svoje kniha – čtenářský deník si doplň do konce dubna.

 

PRVOUKA

Téma Minulost – přítomnost – budoucnost , pracovní sešit str. 71, interaktivní učebnice TAKTIK str.65

Téma – Já to hravě zvládnu , pracovní sešit str.72, zkus doplnit, co sis zapamatoval z probrané látky.

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Český jazyk – Téma -Slovní druhy – podstatná jména

Cíl: tento týden si budete ještě procvičovat podstatná jména.

8.5. 2020 – státní svátek, připomeneme si konec 2.světové války

 

Čtvrtek 7.5.

Pracovní sešit ČJ – 24/1,2

Písanka 29 prosím o zaslání práce

Čítanka str. 134-136 Jak se měli na pouti, 135/1, 136/1 – odpověz ústně

 

Pondělí: 11.5.

Pracovní sešit ČJ – 24/3,4 prosím o zaslání práce

PRVOUKA

Téma Minulost – přítomnost – budoucnost , pracovní sešit str. 71, interaktivní učebnice TAKTIK str.65

 

Úterý 12.5.

Pracovní sešit ČJ – 25/5a,b

Diktát:

Diktát na tento týden:

Potůček přejdi po lávce! Za kamny stojí koště. Nedívej se pořád na hodinky. Chléb si ukroj nožíkem. Půjdeme se podívat na hráz rybníka.

Čtecí list – přečti si text Sportujeme a popros rodiče a ústně jim odpověz na otázky

 

Středa: 13.5.

Pracovní sešit ČJ – 25/6

Téma – Já to hravě zvládnu , pracovní sešit str.72, zkus doplnit, co sis zapamatoval z probrané látky.

čtení ze své knihy – při čtení si dávej pozor, abys četl plynule, ne slabikovaně a předložky četl dohromady se slovy. Dosáhneš toho tím, že dáš důraz jen na předložku/ do lesa/, nebo na první slabiku ve slově/televize. Můžeš použít techniku s tužkou, jak jsme to zkoušeli ve škole.

 

MATEMATIKAtéma: Opakování násobilky 2, 3, 1, 0, 10

PS2 – str. 55 – poslat mi to

PS2 – str. 38

Početník 2 –str. 8/třetí sloupec – poslat mi to J

Početník 2 – str. 4/třetí sloupec

 

3.TŘÍDA

DOMÁCÍ PRÁCE 3.ročník od 7.5. – 13.5. 2020

 

Český jazyk – téma – Slovní druhy – slovesa

opakuj řadu slovních druhů

 

8.5. -státní svátek, připomeneme si konec 2. světové války

 

pracovní sešit Slovní druhy str. 18, přečti si tuto stránku a potom se pokus zapamatovat poučku, která je zapsaná v obdélníčku

pracovní sešit Slovní druhy str. 19/1,2,3 19/2,3-prosím o zaslání práce

pracovní sešit Slovní druhy str. 20/5

Učebnice ČJ 3.ročník bílá str.68/4. vypiš ze všech vyjmenovaných slov slovesa

 

Diktát pro tento týden

Ráda bych, kdybyste jednou za týden napsali s rodiči diktát. Prosím rodiče, aby při diktování postupovali takto:

 1. Nejprve přečtěte dětem celý diktát, aby věděly, co je čeká.
 2. Diktujte vždy po větách, tak čtyři slova najednou.
 3. Po napsání celé věty , prosím větu ještě jednou přečtěte (pro kontrolu, že děti napsaly všechna slova).
 4. Po napsání všech vět přečtěte ještě jednou celý diktát.
 5. Nechte dětem čas na kontrolu.
 6. Na závěr si zahrajte na učitele.

 

Děti, po napsání diktátu nezapomeňte na kontrolu:

 1. Zda mám na začátku věty velké písmeno a na konci znaménko.
 2. Zda mi nechybí žádné slovo.
 3. Zda mám všechny háčky, čárky a tečky.
 4. Zda jsem správně odůvodnil y,ý,i,í,v měkkých a tvrdých souhláskách.
 5. Zda mám velké písmeno ve vlastním jméně.
 6. Zda se v diktátu objevily párové souhlásky – odůvodni.
 7. Zda tam jsou vyjmenovaná nebo příbuzná slova

 

Milan myslí bystře. Zbyšek bydlí blízko Litomyšle. Zítra začíná výstava hmyzu. Míša zpívá hlasitě. Včera byl neobyčejně silný liják. Vítek si vyšel vysoko do hor. Zmije se vyhřívá na sluníčku.

 

Písanka str. 26 prosím o zaslání práce

Čítanka str.139 – přečti si básničku, pranostiky a vylušti přesmyčky. Zapiš do sešitu a můžeš namalovat obrázek

Čtení ze své knihy.

 

Prvouka

Téma – Slunce, pracovní sešit str. 59, interaktivní učebnice Taktik str. 67. Můžeš využít youtube P: 1.Paxi – sluneční soustava, www.rysava…Slunce-zdroj tepla a světla

Téma – Planety , můžeš využít youtube P: 1.Paxi – sluneční soustava, planety

 

Možné využít rozplánování učiva ČJ po dnech:

Český jazyk – téma – Slovní druhy – číslovky

opakuj řadu slovních druhů

 

Čtvrtek : 7.5.

pracovní sešit Slovní druhy str. 18, přečti si tuto stránku a potom se pokus zapamatovat poučku, která je zapsaná v obdélníčku

pracovní sešit Slovní druhy str. 19/1

Písanka 26 prosím o zaslání práce

 

Pátek : 8.5. státní svátek

 

Pondělí: 11.5.

pracovní sešit Slovní druhy str. 19/2,3 prosím o zaslání práce

Prvouka

Téma – Slunce, pracovní sešit str. 59, interaktivní učebnice Taktik str. 67. Můžeš využít youtube P: 1.Paxi – sluneční soustava, www.rysava…Slunce-zdroj tepla a světla

 

Úterý : 12.5.

pracovní sešit Slovní druhy str. 20/5

Diktát:

Milan myslí bystře. Zbyšek bydlí blízko Litomyšle. Zítra začíná výstava hmyzu. Míša zpívá hlasitě. Včera byl neobyčejně silný liják. Vítek si vyšel vysoko do hor. Zmije se vyhřívá na sluníčku.

 

Čítanka str.139 – přečti si básničku, pranostiky a vylušti přesmyčky. Zapiš do sešitu a můžeš namalovat obrázek

 

Středa: 13.5.

Učebnice ČJ 3.ročník bílá str.68/4. vypiš ze všech vyjmenovaných slov slovesa

Téma – Planety , můžeš využít youtube – Paxi – sluneční soustava, planety

Čtení – svoje kniha

 

MATEMATIKAtéma: Opakování

Početník 2 str. 6/druhý a třetí sloupec – poslat mi to J

Početník 2 str. 21/třetí sloupec

Početník 1 str. 23/čtvrtý sloupec

 AJ-nábytek (židle, stůl, postel, skříň, knihovna)

 

4.TŘÍDA

DOBRÝ DEN,

opět posílám úkoly:
Na čtvrtek a pátek zasílám jen test z vlastivědy – Přemyslovci strana 21 -23, zašlete mi ho mailem do pátečních 20:00
pondělí

Matematika 4

Zajímavé počítání strana 34 – celá
Angličtina 4

učebnice strana 54 – přečti si komiks, přelož si ho a na základě informací doplň

pracovní sešit strana 69 / celá

úterý:

Matematika 4

Zajímavé počítání strana 36 – celá

Angličtina 4

pracovní sešit strana 72 / nejprve doplň ručičky do hodin, potom podle obrázků vymysli 4 věty a zapiš do školního sešitu (pomůže ti učebnice strana 48 a 53), v posledním úkolu spoj 4 věty a zase je napiš do školního sešitu –  cvičení v sešitě mi pošli mailem.

středa:

Matematika 4
učebnice strana 36/ do školního sešitu vypracuj cvičení 7, 8 a násobení dole na stránce mi pošli mailem

Vlastivěda 4

Učebnice strana 28 přečti si o  synech Karla IV., vyplň pracovní list č. 10
opiš si zápis:

 

Václav VI.

– byl vzdělaný, ale než vládnutí měl raději lov
– za jeho vlády přišel MOR, loupeživý rytíři, odpor k bohaté církvi
– církev prodávala ODPUSTKY = odpuštění hříchů
– na konci jeho vlády začala husitská doba

 

Zikmund Lucemburský

– výborný diplomat, uherský král, římský král
– válčil proti českým husitům
– jeho smrtí roku 1437 vymřel rod Lucemburků po meči
Podívej se na tyto DÍLY na Dějinách udatného českého národa:  č. 40.

 

Čj4   Téma: složená a jednoduchá slovesa

Jednoduché sloveso je jedno slovo ( např. vařím ), složené sloveso má více sloves (např. bude vařit – 2 slovesa, chtěl jsem vařit – 3 slovesa)

Uč. str. 69/2 – do sešitu, rozděl slovesa do dvou sloupců na jednoduchá a složená, potom urči osobu, číslo a čas. – poslat mi to J

PS 54/16, 15

PS 55/18 (provést si vlastní kontrolu podle klíče vzadu)

 

Př – téma: ekosystém park

Přečíst str. 51, 52

 

5.TŘÍDA

DOBRÝ DEN

posílám úkoly na další týden, na čtvrtek a pátek bude pouze test z vlastivědy strana 32 – 35, pošlete mi ho do pátečního večera 20.00
pondělí:

Matematika 5

početník strana 35 – celá strana

Angličtina 5

pracovní sešit strana 43 /cvičení 7,8 – cvičení 8 mi pošli mailem

úterý:

Matematika 5

opakuj jednotky hmotnosti – početník strana 36 – celá.

Vlastivěda 5

Učebnice strana 37 – přečíst Odpor proti Rakousko – Uhersku a strana 38 –  Vznik Československa
opsat zápis:

ČEŠI za 1. světové války

= muži bojují v armádě Rakousko – Uherska

= doma –  zavřeny školy, potraviny na příděl, zakázán Sokol, …

Tomáš Garrigue Masaryk

= vyjednává o vzniku samostatného Československa

= vznikají LEGIE = vojenské jednotky Čechů, kteří přešli na stranu Dohody

= pomáhají mu Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik

= 28. října 1918 byla v praze vyhlášena samostatná republika

= 30. října 1918 se k nám připojili i Slováci = vzniká ČSR

 

na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 94 a 95

středa:

Angličtina 5

do slovníčku opsat slovíčka z pracovního sešitu strana 84/ B Our house, Places, Furniture, výslovnost si procvič v překladači google

Matematika 5

Učebnice strana 32 – cvičení 1 – 8 vypočítej celá do školního sešitu, odpovědi zakroužkuj – cvičení mi pošli mailem

 

 

ČJ5 Téma: podmět nevyjádřený

 

Je to zájmeno, které do věty doplníme (dopíšeme). Např. Pojedeme na výlet. (Zeptáme se-kdo pojede na výlet? My! (my pojedeme, je základní skladební dvojice. Zájmeno „my“ napíšeme nad sloveso.)

 

Napiš věty do sešitu a urči podmět a přísudek (podmět nevyjádřený dopiš):

 

Za oknem vidím popelářské auto. Petrovi ujel vlak do Pardubic. Musel jet autobusem. Dnes jsme jeli na výlet. Užili jsme si krásný den. Sousedé sází brambory. – poslat J

 

PS2 – 32a/4, 5

PS2-32b/7   (kontrolu si udělejte sami na konci pracovního sešitu)

 

Př – Smyslová soustava 

Přečíst si str. 54-55

Nalepit do sešitu – zrak, sluch