Author: adminzsms

10 Zář ROUŠKY, výběr peněz

Od zítřka 11.9.2020 (pátka) je nutné, aby žáci měli s sebou 2 roušky a sáček na ně. Budeme vybírat 14. a 15. září (pondělí, úterý) 200 Kč na třídní fond a 200 Kč příspěvek na SRPDŠ. (PS - Děkujeme za rychlou a včasnou reakci drtivé většiny rodičů...

Read More

31 Srp Rozvrhy hodin

Omlouváme se, ale rozvrhy hodin se na webových stránkách nezobrazují správně, proto je přikládáme alespoň sem do aktualit. Děkujeme za pochopení. 1. ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 Pondělí ČJ ČJ M HV  VV Úterý ČJ ČJ M TV Středa M ČJ ČJ PRV Čtvrtek ČJ ČJ M PČ  NÁB Pátek ČJ PRV M TV 2. ročník Vyučování končí ve 12:15 (odchod na oběd) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pondělí ČJ M ČJ HV Úterý ČJ M ČJ TV Středa ČJ VV M PRV Čtvrtek ČJ M ČJ PČ  NÁB Pátek ČJ M ČJ TV  PRV 3. ročník Vyučování končí ve 12:15 (odchází se na oběd) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pondělí ČJ M PRV HV VV Úterý ČJ AJ M TV  ČJ Středa M ČJ PRV ČJ  AJ Čtvrtek ČJ ČJ M PČ  NÁB Pátek ČJ AJ M TV PRV 4. ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 Pondělí ČJ M VL AJ TV Úterý ČJ M ČJ INF AJ Středa ČJ AJ M PŘ  VV  VV Čtvrtek ČJ M VL HV TV  NÁB Pátek ČJ M ČJ PČ PŘ 5. ročník   1 2 3 4 5 6 7 8 Pondělí ČJ M VL AJ TV Úterý ČJ AJ M PČ PŘ Středa M ČJ PŘ ČJ  VV VV Čtvrtek ČJ ČJ M HV TV  NÁB Pátek ČJ AJ M INF VL Vyučující jednotlivých předmětů: p. uč. Mikulová (tř. učitelka...

Read More

31 Srp INFORMACE 2020/2021

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ pro školní rok 2020/2021 Žáci, kteří se přihlásí do školní družiny (alespoň na 3 dny v týdnu), budou moci navštěvovat tyto kroužky, které začnou od 14.9.2020 PO – Logiko (p. Škorvánková), Myslivecký kroužek (p. Barnet) ÚT – Hravá angličtina (p. Moravcová) ST – Hra na zobcovou flétnu...

Read More

30 Čvn Projekt dotovaný EU

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ MISTROVICE II je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011331. Celková výše podpory: 869.341,-Kč.   EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Ministerstvo...

Read More

14 Kvě domácí práce do 22.5.

1.TŘÍDA Domácí práce od 14. 5. do 15. 5. 2020  Slabikář – procvičování di, ti, ni x dy, ty, ny str. 92, 93 básnička pro výslovnost: Vodník (František Synek) Na lodi je lodník a ve vodě vodník. Lodník hledá vodníka, ale vodník utíká.   Hra na tichou poštu: Posíláme šeptem slovo (se...

Read More

07 Kvě domácí práce do 13.5.

Domácí práce od 7. 5. do 8. 5. 2020 (Státní svátek – Den vítězství)  1.TŘÍDA Slabikář – průprava ď, ť, ň + dě, tě, ně (str. 86 čtení jmen, 87 žebřík slov, str. 88 fialový tulipán čtěte slova)+ str. 89 vyznačte v článku slova se slabikami dě,...

Read More

29 Dub domácí práce do 6.5.

1.TŘÍDA Domácí práce od 30. 4. do 1. 5. 2020 (Svátek práce) Slabikář – str. 85+ příprava na novou kapitolu ď, ť, ň str. 86 práce pro rychlíky a dobrodruhy: téma Afrika a africká zvířata (práce s knihami, encyklopediemi) – zajímavosti o zvířatech, nelehký život obyvatel...

Read More