Author: adminzsms

30 Čvn Projekt dotovaný EU

Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ MISTROVICE II je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011331. Celková výše podpory: 869.341,-Kč.   EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Ministerstvo...

Read More

14 Kvě domácí práce do 22.5.

1.TŘÍDA Domácí práce od 14. 5. do 15. 5. 2020  Slabikář – procvičování di, ti, ni x dy, ty, ny str. 92, 93 básnička pro výslovnost: Vodník (František Synek) Na lodi je lodník a ve vodě vodník. Lodník hledá vodníka, ale vodník utíká.   Hra na tichou poštu: Posíláme šeptem slovo (se...

Read More

07 Kvě domácí práce do 13.5.

Domácí práce od 7. 5. do 8. 5. 2020 (Státní svátek – Den vítězství)  1.TŘÍDA Slabikář – průprava ď, ť, ň + dě, tě, ně (str. 86 čtení jmen, 87 žebřík slov, str. 88 fialový tulipán čtěte slova)+ str. 89 vyznačte v článku slova se slabikami dě,...

Read More

29 Dub domácí práce do 6.5.

1.TŘÍDA Domácí práce od 30. 4. do 1. 5. 2020 (Svátek práce) Slabikář – str. 85+ příprava na novou kapitolu ď, ť, ň str. 86 práce pro rychlíky a dobrodruhy: téma Afrika a africká zvířata (práce s knihami, encyklopediemi) – zajímavosti o zvířatech, nelehký život obyvatel...

Read More

26 Dub ZÁPIS DO MŠ

Zápis proběhne v termínu od 5. do 15.května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti o přijetí je možné poslat elektronicky na adresu zsmsmistrovice@seznam.cz, nebo vhodit do schránky před školou. Výjimečně předat osobně po předchozí domluvě. Přílohou k ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDE: Čestné prohlášení, že...

Read More

23 Dub domácí práce do 28.4.

1.TŘÍDA Domácí práce od 23. 4. do 24. 4. 2020   Slabikář – pohádka Hrnečku, vař! str. 81 + průprava obtížnějších slov str. 77, 73(vzduch, plech, kachle, chleba) dle individuálních schopností práce s obrázkovou osnovou – vyprávějte podle obrázků až do konce připomeňte si i další pohádky ...

Read More

15 Dub domácí práce do středy 22.4.

1.TŘÍDA Domácí práce od 16. 4. do 17. 4. 2020 Slabikář – str. 77 + nové písmenko F, f str. 78 natrénujte prosím důkladně slova na str. 77 nahoře i ve sloupci (žebřík) čtení s P (úkol pro DOBROVOLNÍKY: nakresli ilustraci= obrázek k článku Ráno u...

Read More

08 Dub domácí práce na 14.-15.4.

TŘÍDA Domácí práce během velikonočních prázdnin Velikonoce budou letos pro nás jiné, ale přesto věřím, že si je užijeme! Nechci Vás a moje žáky zavalit prací, ale doporučuji nevypadnout úplně z rytmu!! Děkuji za pochopení a přeji pohodové Velikonoce v kruhu rodiny. S pozdravem Vaše paní...

Read More

01 Dub domácí práce do 8.4.2020

1.TŘÍDA Domácí práce od 2. 4. – 3. 4. 2020 Tyto dva dny se prosím zaměřte na opakování učiva, procvičování počítání do 10 a 15.   Slabikář – str. 71 zopakujte si čtení slov ve sloupcích z předešlých stran (žebříky) Písanka – nácvik velkého písmene Ž (umíte Z hurá!)str....

Read More