1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MISTROVICE

IMG_8578
IMG_8583
IMG_8571
IMG_8562
IMG_8573

ZŠ A MŠ MISTROVICE

Z historie

Základní školou v Mistrovicích již prošlo mnoho generací. Stávající budova byla otevřena v roce 1898. O pouhých 20 let později ji navštěvovalo neuvěřitelných 170 žáků, což je nejvíce v celé její historii. Od 1. 10. 1948 sídlila v téže budově i škola mateřská.

 

Ze současnosti

V roce 2003 byly obě školy sloučeny do jednoho právního subjektu. Dnes navštěvuje školu základní kolem 30 žáků v 1. – 5. ročníku a školu mateřskou 25 dětí v předškolním věku. Součástí školy je také školní družina a jídelna s vlastní kuchyní. K pohybovým aktivitám využíváme přilehlou zahradu, místní fotbalové hřiště a tělocvičnu OÚ.

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Klíče. Profilujeme se jako škola „v přírodě“ s ekologickými aktivitami, s prvky alternativních pedagogických směrů, preferující příznivé klima, týmovou práci žáků, dobrý základ pro školní úspěšnost v dalším vzdělávání a rozvoj dovedností a způsobilostí potřebných pro život. Nabízíme širokou škálu zájmových kroužků a v rámci péče o budoucí prvňáčky také úzkou spolupráci s mateřskou školkou.

Základní školu Mistrovice najdete v okrese Ústí nad Orlicí.

ZAMĚSTNANCI

ředitelka: Mgr. Jitka Moskvová

učitelka : Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková

učitelka ZŠ: Andrea Nožková, DiS.

učitelka ZŠ: Mgr. Jitka Mikulová

učitelka MŠ: Bohuslava Nastoupilová – vedoucí učitelka

učitelka MŠ: Martina Balášová

vychovatelé ŠD a asistenti pedagoga: Mgr. Oldřich Škorvánek, Bc. Jana Králová

vedoucí ŠJ: Marta Vorlická

účetní školy: Marta Vorlická